خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - واجبات نماز/ - تشهد - آیت الله العظمی امام خمینی

1100 - در رکعت دوم تمام نمازهای واجب و رکعت سوم نماز مغرب و رکعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشا باید انسان بعد از سجده دوم بنشیند و در حال آرام بودن بدن تشهد بخواند یعنی بگوید: "اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمداعبده و رسوله اللهم صل علی محمد و آل محمد".

1101 - کلمات تشهد باید به عربی صحیح و به طوری که معمول است پشت سر هم گفته شود.

1102 - اگر تشهد را فراموش کند و بایستد و پیش از رکوع یادش بیاید که تشهدرا نخوانده ، باید بنشیند و تشهد را بخواند و دوباره بایستد و آنچه باید در آن رکعت خوانده شود بخواند و نماز را تمام کند و اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید باید نماز را تمام کند و بعد از سلام نماز تشهد را قضا کند وبنابر احتیاط واجب برای تشهد فراموش شده دو سجده سهو بجا آورد.

1103 - مستحب است درحال تشهد بر ران چپ بنشیند و روی پای راست را به کف پای چپ بگذارد و پیش از تشهد بگوید: "الحمد لله " یا بگوید: "بسم الله و بالله والحمد لله و خیر الأسماء لله " و نیز مستحب است دستها را بر رانها بگذارد وانگشتها را به یکدیگر بچسباند و به دامان خود نگاه کند و بعد از تمام شدن تشهد بگوید: "و تقبل شفاعته و ارفع درجته ".

1104 - مستحب است زنها در وقت خواندن تشهد رانها را به هم بچسبانند.

1100 - عروةالوثقى ، فى التشهد2371-689

1101 - عروةالوثقى ، فى التشهد، قبل از مسأله 1 (السادس و السابع)2381-690

1102 - عروةالثقى ، فى التشهد، قبل از مسأله 12371-689

1103 - عروةالوثقى ، فى التشهد، مسأله 42381-691

1104 - عروةالوثقى ، فى التشهد، مسأله 4 (العاشر)2391-692

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,348,663