خدمات تلفن همراه تبیان

لیست محصولات اپراتوری تبیان - پیشواز ، اثر حسن ناهيد
لیست محصولات آوای انتظار ، آهنگ پیشواز ، راینواز
نحوه فعال سازی
همراه اول : ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل : ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
رایتل : فعال سازی سرویس با ارسال ON RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت ماهیانه تمامی محصولات 3000 ریال می باشد
پیشواز ، اثر حسن ناهيد1
ني وتنبك
1390/12/27
4415642
33157
گل وني3
1390/12/27
4415641
33155
گل وني2
1390/12/27
4415640
33154
گل و ني1
1390/12/27
4415639
33153
گل و ني
1390/12/27
4415638
33156
گل و ني.نهفت
1390/12/27
4415637
33152
گل و ني.نغمه
1390/12/27
4415636
33151
گل وني.درآمدنوا
1390/12/27
4415635
33150
گل و ني.درآمدماهور
1390/12/27
4415634
33149
گل و ني.بختياري
1390/12/27
4415633
33148

پیشواز ، اثر حسن ناهيد2
گل وني.چهارمضراب نوا2
1390/12/27
4415632
33146
گل وني.چهارمضراب نوا1
1390/12/27
4415631
33145
گل وني.چهارمضراب نوا
1390/12/27
4415630
33147
گل وني.چهارمضراب
1390/12/27
4415629
33144
گل وني.دوضربي درشوشتري1
1390/12/27
4415628
گل وني.دوضربي درشوشتري
1390/12/27
4415627
33143
آواز شوشتري
1390/12/27
4415626
33141
آواي ني.بيات اصفهان1
1390/12/11
4415497
33477
آواي ني.مخالف سه گاه1
1390/12/11
4415496
33485
آواي ني.مخالف سه گاه
1390/12/11
4415495
33486

پیشواز ، اثر حسن ناهيد3
آواي ني.مغلوب
1390/12/11
4415494
33484
آواي ني.بيات ترك3
1390/12/11
4415493
33483
آواي ني.بيات ترك2
1390/12/11
4415492
33481
آواي ني.بيات ترك1
1390/12/11
4415491
33480
آواي ني.بيات ترك
1390/12/11
4415490
33482
آواي ني.بيات راجع
1390/12/11
4415489
33479
آواي ني.بيات اصفهان
1390/12/11
4415488
33478
آواي ني.ابوعطا2
1390/12/11
4415487
33475
آواي ني.ابوعطا1
1390/12/11
4415486
33474
آواي ني.ابوعطا
1390/12/11
4415485
33476

پیشواز ، اثر حسن ناهيد4
تصنيف خواب.بيكلام
1390/07/12
4414418
4002548
80589
صداي ني.بيكلام
1390/07/12
4414414
4002546
80586
نواي ني.بي كلام
1390/07/12
4414406
4002538
80582


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,622,091,511