خدمات تلفن همراه تبیان

لیست محصولات اپراتوری تبیان - پیشواز ، اثر محمد افشار
لیست محصولات آوای انتظار ، آهنگ پیشواز ، راینواز
نحوه فعال سازی
شنیدن ترک هر محصول
همراه اول : ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل : ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
رایتل : فعال سازی سرویس با ارسال ON RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت ماهیانه تمامی محصولات 3000 ریال می باشد
پیشواز ، اثر محمد افشار1
منوييت
1393/05/11
65277
روياهايي از گشت و گذار
1393/05/11
44111736
65482
درويشي (2)
1393/05/11
44111735
65481
درويشي (1)
1393/05/11
44111734
65480
شهر خوب (2)
1393/05/06
44111733
65479
شهر خوب (1)
1393/05/06
44111732
65478
قطب جنوب پژواك (2)
1393/05/06
44111731
65477
قطب جنوب پژواك (1)
1393/05/06
44111730
65476
راه
1393/05/06
44111729
65475
آهنگ پسر (2)
1393/05/06
44111728
65474

پیشواز ، اثر محمد افشار2
آهنگ پسر (1)
1393/05/06
44111727
65473
شب
1393/05/06
44111726
65472
شبح
1393/05/06
44111725
65471
سانتوريني (2)
1393/05/06
44111724
65470
سانتوريني (1)
1393/05/06
44111723
65469
دسته كردن (2)
1393/05/06
44111722
65468
دسته كردن (1)
1393/05/06
44111721
65467
فرناندو (2)
1393/05/06
44111720
65466
فرناندو (1)
1393/05/06
44111719
65465
الكترونيكي
1393/05/06
44111718
65464

پیشواز ، اثر محمد افشار3
آپارتمان (2)
1393/05/06
44111717
65463
آپارتمان (1)
1393/05/06
44111716
65462
شروع (2)
1393/05/06
44111715
65461
شروع (1)
1393/05/06
44111714
65460
زير بالهاي من
1393/05/06
44111713
65459
بالاي جهان
1393/05/06
44111712
65458
اشك در بهشت (2)
1393/05/06
44111711
65457
اشك در بهشت (1)
1393/05/06
44111710
65456
گرفتن نفس من (2)
1393/05/06
44111709
65455
گرفتن نفس من (1)
1393/05/06
44111708
65454

پیشواز ، اثر محمد افشار4
موسيقي اپرا (2)
1393/05/06
44111707
65453
موسيقي اپرا (1)
1393/05/06
44111706
65452
جريان اورينوكو
1393/05/06
44111705
65451
چوب نروژي
1393/05/06
44111704
65450
سايه نور ماه (2)
1393/05/06
44111703
65449
سايه نور ماه (1)
1393/05/06
44111702
65448
ميشل (2)
1393/05/06
44111701
65447
ميشل (1)
1393/05/06
44111700
65446
نياز من به شما (2)
1393/05/06
44111699
65445
نياز من به شما (1)
1393/05/06
44111698
65444

پیشواز ، اثر محمد افشار5
من آنجا خواهم بود (2)
1393/05/06
44111697
65443
من آنجا خواهم بود (1)
1393/05/06
44111696
65442
من نمي خواهم فرياد بزنم (2)
1393/05/06
44111695
65441
من نمي خواهم فرياد بزنم (1)
1393/05/06
44111694
65440
او سنگين نيست (2)
1393/05/06
44111693
65439
او سنگين نيست (1)
1393/05/06
44111692
65438
رودخانه (2)
1393/05/06
44111691
65437
رودخانه (1)
1393/05/06
44111690
65436
آبنوس و عاج (2)
1393/05/06
44111689
65435
آبنوس و عاج (1)
1393/05/06
44111688
65434

پیشواز ، اثر محمد افشار6
احساس عشق (2)
1393/05/06
44111687
65433
احساس عشق (1)
1393/05/06
44111686
65432
اختلال آب (2)
1393/05/06
65431
اختلال آب (1)
1393/05/06
65430
گذر زمان (2)
1393/05/06
65429
گذر زمان (1)
1393/05/06
65428
هميشه در ذهن من (2)
1393/05/06
65427
هميشه در ذهن من (1)
1393/05/06
65426
راه رفتن زن (2)
1393/05/06
65425
راه رفتن زن (1)
1393/05/06
65424

پیشواز ، اثر محمد افشار7
زمزمه تپه
1393/05/06
65423
شب تركي استانبولي (2)
1393/05/06
65422
شب تركي استانبولي (1)
1393/05/06
65421
مرواريد (2)
1393/05/06
65420
مرواريد (1)
1393/05/06
65419
تانگو از تسوكو
1393/05/06
65418
تسليم 2 عشق
1393/05/06
65417
لذت از تابستان (2)
1393/05/06
65416
لذت از تابستان (1)
1393/05/06
65415
مه عميق (2)
1393/05/06
65414

پیشواز ، اثر محمد افشار8
مه عميق (1)
1393/05/06
65413
رنگ آن سياه (2)
1393/05/06
65412
رنگ آن سياه (1)
1393/05/06
65411
اقيانوس (2)
1393/05/06
65410
اقيانوس (1)
1393/05/06
65409
رسيدن صبح
1393/05/06
65408
بال كوچك (2)
1393/05/06
65407
بال كوچك (1)
1393/05/06
65406
آستين سبز
1393/05/06
65405
وروجك عشق (2)
1393/05/06
65404

پیشواز ، اثر محمد افشار9
وروجك عشق (1)
1393/05/06
65403
خواب
1393/05/06
65402
موهاي سياه (2)
1393/05/06
65401
موهاي سياه (1)
1393/05/06
65400
شب بارسلونا (2)
1393/05/06
65399
شب بارسلونا (1)
1393/05/06
65398
غروب زيبا (2)
1393/05/06
65397
غروب زيبا (1)
1393/05/06
65396
پس از باران
1393/05/06
65395
زنگ هاي ساخته شده
1393/05/06
65394

پیشواز ، اثر محمد افشار10
ويجر (2)
1393/05/06
65393
ويجر (1)
1393/05/06
65392
بالاي صبح (2)
1393/05/06
65391
بالاي صبح (1)
1393/05/06
65390
قهرمان (2)
1393/05/06
65389
قهرمان (1)
1393/05/06
65388
كاخ
1393/05/06
65387
از طريق نمايشگاه (2)
1393/05/06
65386
از طريق نمايشگاه (1)
1393/05/06
65385
پورت هاي دهان (2)
1393/05/06
65384

پیشواز ، اثر محمد افشار11
پورت هاي دهان (1)
1393/05/06
65383
خط الراس هرگست (2)
1393/05/06
65382
خط الراس هرگست (1)
1393/05/06
65381
گل از جنگل (2)
1393/05/06
65380
گل از جنگل (1)
1393/05/06
65379
جزيره تاريك (2)
1393/05/06
65378
جزيره تاريك (1)
1393/05/06
65377
احساس شما به من (2)
1393/05/06
65376
احساس شما به من (1)
1393/05/06
65375
مايل به بخشش (2)
1393/05/06
65374

پیشواز ، اثر محمد افشار12
مايل به بخشش (1)
1393/05/06
65373
متحد با هم (2)
1393/05/06
65372
متحد با هم (1)
1393/05/06
65371
مرگ جوان
1393/05/06
65370
لحظه اي
1393/05/06
65369
مرغ نغمه سرا (2)
1393/05/06
65368
مرغ نغمه سرا (1)
1393/05/06
65367
احساساتي (2)
1393/05/06
65366
احساساتي (1)
1393/05/06
65365
دوست شما
1393/05/06
65364

پیشواز ، اثر محمد افشار13
جيمي لي
1393/05/06
65363
بي گناهي
1393/05/06
65362
منتظر بوديد (2)
1393/05/06
65361
منتظر بوديد (1)
1393/05/06
65360
در يك رويا (2)
1393/05/05
65359
در يك رويا (1)
1393/05/05
65358
عسل (2)
1393/05/05
65357
عسل (1)
1393/05/05
65356
رسيدن به حق
1393/05/05
65355
آزاد راه عشق (2)
1393/05/05
65354

پیشواز ، اثر محمد افشار14
آزاد راه عشق (1)
1393/05/05
65353
عشق براي هميشه (2)
1393/05/05
65352
عشق براي هميشه (1)
1393/05/05
65351
تغيير زمان (2)
1393/05/05
65350
تغيير زمان (1)
1393/05/05
65349
سفارش پزشكان (2)
1393/05/05
65348
سفارش پزشكان (1)
1393/05/05
65347
بچه گرم (2)
1393/05/05
65346
بچه گرم (1)
1393/05/05
65345
روياي آسيايي (2)
1393/05/05
65344

پیشواز ، اثر محمد افشار15
روياي آسيايي (1)
1393/05/05
65343
يك شب ديگر (2)
1393/05/05
65342
يك شب ديگر (1)
1393/05/05
65341
عشق عميق تر (2)
1393/05/05
65340
عشق عميق تر (1)
1393/05/05
65339
سرزمين كولي ها (2)
1393/05/05
65338
سرزمين كولي ها (1)
1393/05/05
65337
اشتياق (2)
1393/05/05
65336
اشتياق (1)
1393/05/05
65335
عشق و ليبرته (2)
1393/05/05
65334

پیشواز ، اثر محمد افشار16
عشق و ليبرته (1)
1393/05/05
65333
الهام (2)
1393/05/05
65332
الهام (1)
1393/05/05
65331
براي هميشه (2)
1393/05/05
65330
براي هميشه (1)
1393/05/05
65329
كار (2)
1393/05/05
65328
كار (1)
1393/05/05
65327
ستاره (2)
1393/05/05
65326
ستاره (1)
1393/05/05
65325
كاتالونيا (2)
1393/05/05
65324

پیشواز ، اثر محمد افشار17
كاتالونيا (1)
1393/05/05
65323
كلمات
1393/05/05
65322
سرزمين عجايب (2)
1393/05/05
65321
سرزمين عجايب (1)
1393/05/05
65320
باد
1393/05/05
65319
توو چه گوارا (2)
1393/05/05
65318
توو چه گوارا (1)
1393/05/05
65317
اعتماد به من
1393/05/05
65316
تا وقتي كه (2)
1393/05/05
65315
تا وقتي كه (1)
1393/05/05
65314

پیشواز ، اثر محمد افشار18
راه رفتن در خواب (2)
1393/05/05
65313
راه رفتن در خواب (1)
1393/05/05
65312
رسوايي (2)
1393/05/05
65311
رسوايي (1)
1393/05/05
65310
كسي (2)
1393/05/05
65309
كسي (1)
1393/05/05
65308
پيمان شكني (2)
1393/05/05
65307
پيمان شكني (1)
1393/05/05
65306
فردا (2)
1393/05/05
65305
فردا (1)
1393/05/05
65304

پیشواز ، اثر محمد افشار19
خط حافظه (2)
1393/05/05
65303
خط حافظه (1)
1393/05/05
65302
مرتبط (2)
1393/05/05
65301
مرتبط (1)
1393/05/05
65300
جنگل (2)
1393/05/05
65299
جنگل (1)
1393/05/05
65298
فاصله (2)
1393/05/05
65297
فاصله (1)
1393/05/05
65296
هندي (2)
1393/05/05
65295
هندي (1)
1393/05/05
65294

پیشواز ، اثر محمد افشار20
مرغ آتشي (2)
1393/05/05
65293
مرغ آتشي (1)
1393/05/05
65292
داستان (2)
1393/05/05
65291
داستان (1)
1393/05/05
65290
املاك (2)
1393/05/05
65289
املاك (1)
1393/05/05
65288
جزر (2)
1393/05/05
65287
جزر (1)
1393/05/05
65286
كاروان (2)
1393/05/05
65285
كاروان (1)
1393/05/05
65284

پیشواز ، اثر محمد افشار21
آمادو (2)
1393/05/05
65283
آمادو (1)
1393/05/05
65282
امواج صلح (2)
1393/05/05
65233
امواج صلح
1393/05/05
65232
آرام در كنار درياچه (2)
1393/05/05
65231
آرام در كنار درياچه
1393/05/05
65230
پناهگاه جنگلي (2)
1393/05/05
65229
پناهگاه جنگلي
1393/05/05
65228
محو شدن به آبي (2)
1393/05/05
65227
محو شدن به آبي
1393/05/05
65226

پیشواز ، اثر محمد افشار22
دراز كشيدن (2)
1393/05/05
65225
دراز كشيدن
1393/05/05
65224
جريان (2)
1393/05/05
65223
جريان
1393/05/05
65222
پناه بردن به ساحل (2)
1393/05/05
65221
پناه بردن به ساحل
1393/05/05
65220


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,622,221,498