خدمات تلفن همراه

منوهای محتوای تبیان - رساله جامع آيت الله العظمي سيستاني

  
 • پیش ‌گفتار
 • احکام تقلید
  • اهمّیّت و چگونگی یادگیری احکام الهی
  • تکلیف و بلوغ
  • تقلید
 • احکام طهارت
  • احکام آبها
  • احکام دستشویی و تخلّی
  • نجاسات
  • مطهّرات
   • اقسام مطهّرات
  • احکام ظرف‌‌‌ها
  • وضو
   • احکام شستن صورت و دست‌ها
   • شرایط صحّت وضو
   • مواردی که وضو را باطل می‌کند
   • وضوی جبیره
  • قرآن و اسماء متبرّکه
  • غسل
   • غسل‌های واجب
   • غسل‌های مستحب
  • خون‌های سه‌گانه (مخصوص بانوان)
   • حیض
   • نفاس
   • استحاضه
  • احکام اموات
   • غسل مسّ میّت
   • غسل میت
   • احکام کَفَن میّت
   • نماز میت
   • دفن میّت
   • احکام و آداب مراسم تعزیه
  • تیمّم
   • موارد انجام تیمّم
   • چیزهایی که تیمّم با آنها صحیح است
 • نماز
  • کلیات نماز
  • اقسام نمازها
  • مقدّمات نماز
   • مساجد و مشاهد مشرّفه
   • أذان و اقامه
  • واجبات نماز
  • مبطلات نماز
  • شکستن نماز و کم و زیاد کردن اجزاء آن
  • شکّیّات نماز
  • سجده سهو
  • قضای سجده و تشهّد فراموش شده
  • نماز مسافر
  • نماز قضا
   • نماز قضاى پدر (که بر پسر بزرگتر واجب است)
  • نماز جماعت
  • نماز جمعه
  • نماز آیات
  • نمازهای مستحبی
  • نماز عید فطر و قربان
  • نیابت (در نماز و سایر اعمال عبادی)
  • چند مسأله مستحدثه درباره وقت نماز
 • روزه
  • شرایط واجب شدن روزه
  • شرایط صحیح بودن روزه
  • مواردی که برای روزه‌دار مکروه است
  • احکام روزه قضا
  • احکام روزه مسافر
  • چند مسأله مستحدثه درباره وقت روزه
  • اعتکاف
 • حجّ
 • امر به معروف و نهی از منکر
  • شرایط واجب شدن امر به معروف و نهی از منکر
  • مراتب امر به معروف و نهی از منکر
 • توبه از گناهان
 • خمس
  • سال خمسی و احکام مربوط به آن
  • درآمدهایی که خمس آنها واجب است
  • مصرف خمس
 • زکات مال
  • سال زکاتی
  • شرایط عمومی واجب شدن زکات
  • زکات گندم، جو، خرما و انگور (کشمش)
  • زکات طلا و نقره
  • زکات شتر، گاو و گوسفند
  • زکات مال التجاره
  • مواردی که پرداخت زکات مستحب است
  • موارد مصرف زکات
  • حکم پرداخت زکات به فقیه جامع الشرایط
  • زکات فطره (فطریّه)
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,363,291,307