خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم ماه عروس

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم ماه عروس 1
ساز و آواز2
44124985 44125030
ساز و آواز1
44124984 44125029
سر کوه بلند2
44124983 44125028
سر کوه بلند1
44124982 44125027
رینگ
44124981 44125063
ماه عروس3
44124994 44125039

لیست پیشوازها ، آلبوم ماه عروس 2
ماه عروس2
44124993 44125038
ماه عروس1
44124992 44125037
لیلا خانم7
44124991 44125036
لیلا خانم5
44124990 44125035
لیلا خانم4
44124989 44125034
لیلا خانم1
44124988 44125033

لیست پیشوازها ، آلبوم ماه عروس 3
دو تار خراسانی
44124987 44125032
دو بیتی دشتی1
44124986 44125031
چهار مضراب2
44124976 44125022
چهار مضراب1
44125016 44125053
بالا بلند4
44124980 44125026
بالا بلند3
44124979 44125025

لیست پیشوازها ، آلبوم ماه عروس 4
بالا بلند2
44124978 44125024
بالا بلند1
44124977 44125023

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,752,599,831