خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم کشتی نوح

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم کشتی نوح 1
نیایش.قطعه دوم
4415749
نیایش
4415748
32624
نمی گم
4415747
نیومدی.قطعه دوم
4415746
نیومدی
4415745 44118951
32461
مدارا.قطعه سوم
4415744

لیست پیشوازها ، آلبوم کشتی نوح 2
مدارا.قطعه دوم
4415750
مدارا
4415743
66257
کشتی نوح.قطعه دوم
4415742
کشتی نوح
4415741
66256
جمعه ها
4415740
66255
هستی کنارم
4415739

لیست پیشوازها ، آلبوم کشتی نوح 3
فرشته ها
4415738
66252
دیدار.قطعه دوم
4415737
دیدار
66250

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,751,015,084