خدمات تلفن همراه

تالار عمومی

سيده خانم  سيده خانم

دگرگون دیگه چه مدلیشه؟
1398/04/04 23:09 54`
کد: 680084
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
صبرخداپسند  صبرخداپسند

نه خوب نه بد نه عالی
دگرگون
1398/04/04 22:41 38`
کد: 680083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سيده خانم  سيده خانم

سلام
حالتون چطوریاست؟
1398/04/04 20:45 52`
کد: 680082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
صبرخداپسند  صبرخداپسند

سلام براهالی متروکه
1398/04/04 17:57 14`
کد: 680081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  s...i

اقا اشکان..
1398/04/03 20:42 14`
کد: 680080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
صبرخداپسند  صبرخداپسند

یعنی همون سرنمازبه همه چی فک میکنیم غیرفضیلت نماز
1398/04/03 11:09 10`
کد: 680077
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سيده خانم  سيده خانم

سلام آقا رضا
حالتون خوبه؟
1398/04/03 08:36 35`
کد: 680076
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,745,759,363