خدمات تلفن همراه

    احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - خیار مجلس

1552 - شخصی ساختمانی را خریداری نموده و مبلغی را به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخت کرده است و فروشنده بعد ازسه ساعت اقدام به فسخ بیع نموده و از تحویل ساختمان به خریدار خودداری کرده است، این کار او چه حکمی دارد؟
ج. اگر فسخ او بعد از متفرّق شدن از مجلس بیع و بدون ثبوت یکی از موجبات شرعی خیار فسخ صورت گرفته باشد، باطل وبدون اثر است و الا حکم به صحّت و نفوذ فسخ می شود .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,070,454