خدمات تلفن همراه تبیان

مناسبت ها

چهارشنبه 3 بهمن 1397 - 16 جمادي الاول 1440 - 23 ژانويه 2019

شمسی

2 بهمن - تحریم همه پرسی فرمایشی رژیم از سوی حضرت امام خمینی(ره) (1341ش)3 بهمن - نامه روحانیت مبارز ایران خطاب به کمیسیون حقوق بشر (1356 ش)3 بهمن - تشکیل کمیته استقبال از حضرت امام خمینی (1357 ش)3 بهمن - اخراج عمال رژیم از شهر قم(1357ش)3 بهمن - بستری شدن امام خمینی(ره) در بیمارستان قلب تهران (1358ش)4 بهمن - آخرین تمهیدات "بختیار" برای مهار انقلاب (1357ش)4 بهمن - مسافرت "محمدرضا پهلوی" به قم (1341ش)4 بهمن - ورود سپاه روسیه به ایران در جریان جنگ جهانی اول (1293 ش)

قمری

15 جمادی الاول - میلاد مسعود امام زین العابدین(ع)، ( 38 ق) به روایتی13 جمادی الاول - کشته شدن ابراهیم بن مالک اشتر و مصعب بن زبیر در نبرد با سپاهیان شام (71 ق)15 جمادی الاول - کشته شدن مفلح در نبرد با زنگیان (258 ق)15 جمادی الاول - شهادت محمد بن ابی بکر(38 ق)15 جمادی الاول - رحلت عالم ربانی آیت الله سید محمد حسینی معروف به آقا نجفی همدانی مؤلف تفسیر انوار درخشان (1417ق)15 جمادی الاول - فتح بصره به دست مولا متقیان (36ق)15 جمادی الاول - کشته شدن ابراهیم بن مالک اشتر و مصعب بن زبیر17 جمادی الاول - تولد ابوحامد امام محمد غزالی، دانشمند شهیر و فیلسوف نامی ایران (450ق)17 جمادی الاول - قتل عبدالله بن زبیر در مکه (73 ق)


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,691,969,780