خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - خیار رؤیت

1557 - اگر فروشنده زمین به خریدار بگوید که مساحت آن، فلان متر مربع است و سند بیع بر همان اساس تنظیم شود وسپس خریدار متوجه شود که مساحت زمین بسیار کمتر از آن مقداری است که فروشنده گفته است، آیا این بیع از نظر شرعیصحیح است؟ و آیا خریدار حق فسخ دارد؟
ج. اگر مشتری قطعه زمین را ببیند و آن را با اعتماد به شخص فروشنده نسبت به مقدار مساحت آن، خریداری کند، معاملهصحیح است، ولی خریدار به علت تخلّف وصف، حق فسخ دارد، امّا اگر به این گمان که مساحت آن زمین فلان مقدار است هرمتری از آن را به قیمت معینی بخرد و بعد مشخص شود که متراژ آن از مقدار گفته شده کمتر است بیع نسبت به مساحتموجود صحیح است و خریدار حق دارد پول مقدار ناقصی زمین را از فروشنده مطالبه کند و یا بیع را فسخ نموده و تمام ثمن راپس بگیرد.

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,377,348