خدمات تلفن همراه

    احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - سجده و احكام آن

489 - سجده و تیمّم بر سیمان و موزائیک چه حکمی دارد؟
ج. سجده و تیمّم بر آن دو اشکال ندارد. اگرچه احوط ترک تیمّم بر سیمان و موزائیک است .

490 - آیا گذاشتن دست ها هنگام نماز بر موزائیکی که دارای سوراخ های ریزی است، اشکال دارد؟
ج. اشکال ندارد .

491 - آیا سجده بر مهر که سیاه و چرک شده، به طوری که لایه ای از چرک روی آن را پوشانده و مانع چسبیدن پیشانی رویمهر است، اشکال دارد؟
ج. اگر چرک روی مهر به مقداری باشد که حائل بین پیشانی و مهر شود، سجده و نماز باطل است .

492 - آیا بر زنی که هنگام سجده بر مهر، پیشانی وی به خصوص جای سجده با حجاب پوشیده شده است، اعاده نمازهایشواجب است؟
ج. اگر هنگام سجده متوجه وجود حائل نبوده، اعاده بر او واجب نیست .

493 - زنی هنگام سجده، سر خود را روی مهر گذاشته، متوجه می شود که پیشانی وی به طور کامل با مهر تماس ندارد، زیراچادر یا روسری وی مانع از تماس کامل پیشانی با مهر است، لذا سرش را از روی آن بلند کرده و بعد از رفع مانع دوباره روی مهرگذاشته است، نماز او چه حکمی دارد؟ اگر عمل وی سجده مستقلی محسوب شود، نمازهایی که خوانده است، چه حکمی دارد؟
ج. واجب است بدون این که سر خود را از زمین بلند کند، پیشانی اش را حرکت دهد تا روی مهر قرار بگیرد. اگر بلند کردنپیشانی از زمین برای سجده روی مهر بر اثر جهل یا فراموشی بوده و این عمل را فقط در یکی از دو سجده یک رکعت انجام میداده، نمازش صحیح است و اعاده واجب نیست. ولی اگر این کار با علم و عمد بوده و یا در هر دو سجده یک رکعت آن را انجامداده، نمازش باطل و اعاده آن واجب است .

494 - در سجده باید هفت عضو از بدن روی زمین باشد، ولی ما به خاطر وضیعت خاص جسمی که داریم، قادر به انجام اینکار نیستیم، زیرا از معلولین جنگی که از صندلی چرخدار استفاده می کنند، هستیم و برای نماز یا مهر را به طرف پیشانی بلندمی کنیم و یا آن را روی دسته صندلی چرخدار گذاشته و بر آن سجده می کنیم، آیا این کار صحیح است یا خیر؟
ج. اگر قادر به گذاشتن مهر روی دسته صندلی چرخدار یا چیز دیگر مانند بالشت یا چهار پایه و سجده بر آن هستید، باید سجدهرا بدین نحو انجام دهید و نماز شما صحیح است. در غیر این صورت به هر نحو که می توانید هرچند با ایماء و اشاره، سجده ورکوع را انجام دهید و نماز شما صحیح است. ان شاءاﷲ موفق باشید .

495 - سجده بر سنگفرش مرمر مشاهد مشرفه چه حکمی دارد؟
ج. سجده بر سنگ مرمر اشکال ندارد .

496 - آیا جایز است هنگام سجده علاوه بر انگشت بزرگ پا، بعضی از انگشتان دیگر آن را هم بر زمین بگذاریم؟
ج. اشکال ندارد .

497 - امروزه مهری برای نماز ساخته شده که با شمارش رکعت ها و سجده های نمازگزار باعث می شود تا حدی شک او برطرف گردد. با توجه به این که هنگام گذاشتن پیشانی روی آن، مهر به خاطر دستگاه فلزی که زیر آن نصب شده است، به سمتپایین حرکت می کند، آیا با این توصیف سجده بر آن صحیح است؟ امیدواریم نظر شریف خود را بیان فرمایید.
ج. اگر محل گذاشتن پیشانی از چیزهایی باشد که سجده بر آن صحیح است و پس از گذاشتن پیشانی ثابت و بی حرکتبماند، سجده بر روی آن اشکال ندارد .

498 - هنگام نشستن بعد از سجده کدام پا روی دیگری گذاشته می شود؟
ج. مستحبّ است که بر ران چپ بنشیند و روی پای راست را بر کف پای چپ بگذارد .

499 - در سجده و رکوع بعد از قرائت ذکر واجب، گفتن چه ذکری افضل است؟
ج. تکرار همان ذکر واجب و بهتر است که به عدد فرد ختم شود، و در سجده علاوه بر آن چه گفته شد، صلوات و دعا برای حاجتهای دنیا و آخرت مستحبّ است .

500 - شنیدن آیاتی که سجده در اثر شنیدن آن ها واجب می شود از نوارهای قرآن که از ضبط صوت یا صدا و سیما پخش میشود چه حکمی دارد؟
ج. در فرض مرقوم، سجده واجب است .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,739,081