خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - استمناء

784 - حکم کسی که با آمیزش جنسی حرام یا استمنا یا خوردن و نوشیدن حرام روزه خود را در ماه رمضان باطل نمودهچیست؟
ج. در فرض مرقوم باید شصت روز روزه بگیرد و یا شصت مسکین را اطعام نماید و احتیاط مستحبّ آن است که هر دو را انجامدهد .

785 - اگر مکلّف علم داشته باشد به این که استمنا روزه را باطل می کند، ولی عمداً آن را انجام دهد، آیا کفّاره جمع بر اوواجب می شود؟
ج. اگر عمداًً استمنا کند و منی هم از او خارج شود، کفّاره جمع بر او واجب نمی شود لکن احتیاط مستحبّ آن است که کفّارهجمع بپردازد .

786 - در ماه مبارک رمضان بدون وجود هیچ یک از آثار استمنا فقط بر اثر حالتی که هنگام مکالمه تلفنی با یک زن نامحرمدر خود احساس کردم مایع منی از من خارج شد، با توجه به این که مکالمه با او به قصد لذت نبوده، خواهشمندم لطف نموده وبه سؤالات من پاسخ فرمایید، آیا روزه ام باطل است یا خیر؟ در صورت بطلان، آیا کفّاره هم بر من واجب است یا خیر؟
ج. اگر خروج منی بر اثر صحبت با یک زن جزء عادت های قبلی شما نبوده و به طور غیرارادی از شما خارج شده است، موجببطلان روزه نمی شود و چیزی هم بر اثر آن بر شما واجب نیست .

787 - شخصی چندین سال عادت به استمنا در ماه رمضان و غیر آن داشته است، نماز و روزه او چه حکمی دارد؟
ج. استمنا مطلقاًً حرام است و اگر منجر به خروج منی شود، موجب غسل جنابت هم می شود، و اگر این عمل در حال روزه درروز ماه رمضان صورت بگیرد، در حکم افطار عمدی با حرام است، و اگر نماز و روزه را با حالت جنابت و بدون غسل و تیمّم انجامدهد، نماز و روزه اش باطل و قضای آن ها واجب است .

788 - آیا استمنا توسط همسر، حکم استمناء حرام را دارد؟
ج. این کار، از موارد استمناء حرام نیست .

789 - آیا جایز است شخص مجرد در صورتی که پزشک منی او را برای آزمایش بخواهد و راه دیگری هم برای خارج کردن منینداشته باشد، استمنا نماید؟
ج. اگر معالجه متوقف بر آن باشد، اشکال ندارد .

790 - بعضی از مراکز پزشکی برای انجام آزمایش های پزشکی بر روی منی از انسان می خواهند که استمنا کند تا معلوم شودکه وی قادر بر بچه دار شدن هست یا خیر، آیا استمنا برای او جایز است.
ج. استمنا جایز نیست، هرچند برای تشخیص قدرت وی بر بچه دار شدن باشد، مگر آن که ضرورتی ایجاب کند .

791 - تخیل به قصد برانگیختن شهوت در دو صورت زیر چه حکمی دارد؟الف: تخیل همسرب: تخیل زن اجنبی
ج. در فرض اول در صورتی که حرامی مانند انزال بر آن مترتّب نشود، اشکالی ندارد و در فرض دوّم، احتیاط در ترک آن است .

792 - شخصی در ابتدای سن بلوغ روزه می گرفته، ولی در اثناء روزه استمنا نموده و جنب شده و به همین صورت چند روزروزه گرفته است، در حالی که جهل داشته به این که برای روزه گرفتن تطهیر از جنابت واجب است. آیا قضای روزه های آن روزهاکافی است یا این که تکلیف دیگری دارد؟
ج. اگر این عمل در حال روزه انجام گرفته و می دانسته که روزه را باطل می کند، در این صورت قضا و کفاره بر او واجب است واگر نمی دانسته، ولی میدانسته که حرام است، علاوه بر قضا بنابر احتیاط واجب باید کفاره بدهد

793 - شخص روزه داری در ماه رمضان به صحنه شهوت انگیزی نگاه کرده و جنب شده است. آیا با این کار روزه اش باطل میشود؟
ج. اگر نگاه کردن او به قصد انزال بوده و یا می دانسته که اگر به آن منظره نگاه کند، جنب می شود و یا عادت او بر این بودهاست و در عین حال عمداً نگاه کرده و جنب شده، حکم جنابت عمدی را دارد یعنی هم قضا بر عهده او می باشد و هم کفّاره .

794 - انسان روزه داری که در یک روز بیش از یکبار کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد وظیفه اش چیست؟
ج. فقط یک کفّاره بر او واجب می شود، بلی اگر این کار آمیزش جنسی یا استمنا باشد احتیاط واجب آن است که به عدد دفعاتآمیزش جنسی یا استمنا کفّاره بدهد .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,127,665,878