خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - جهاد

1048 - جهاد ابتدایی در زمان غیبت امام معصوم (ع) چه حکمی دارد؟ آیا جایز است که فقیه جامع الشرایط مبسوط الید (ولیّ امر مسلمین) حکم به آن کند؟
ج. بعید نیست که حکم به جهاد ابتدایی توسط فقیه جامع الشرایطی که متصدّی ولایت امر مسلمین است، در صورتی کهمصلحت آن را اقتضا کند، جایز باشد، بلکه این نظر اقوی است .

1049 - اقدام به دفاع از اسلام هنگام تشخیص خطر برای اسلام، بدون رضایت والدین چه حکمی دارد؟
ج. دفاع از اسلام و مسلمین واجب است و متوقف بر اذن والدین نیست، ولی در عین حال سزاوار است که انسان تا می تواندرضایت آنان را جلب کند .

1050 - آیا اهل کتابی که در کشورهای اسلامی زندگی می کنند، حکم اهل ذمّه را دارند؟
ج. آنان تا زمانی که مطیع قوانین و مقررات دولت اسلامی که در حمایت آن زندگی می کنند، باشند و کاری که منافی با أماناست، انجام ندهند، حکم معاهد را دارند .

1051 - آیا جایز است که یکی از مسلمانان یک کافر کتابی یا غیر کتابی، اعم از زن یا مرد را در سرزمین کفر یا سرزمینمسلمانان به تملک خود در آورد؟
ج. این کار جایز نیست، هرگاه کفّار به سرزمین اسلامی حمله کنند و کسانی از آنان به دست مسلمین اسیر شود، سرنوشتاسیران جنگی در دست حاکم اسلامی است و آحاد مسلمانان حق تعیین سرنوشت اسراء را ندارند .

1052 - اگر فرض کنیم که حفظ اسلام ناب محمدی (صلّی اﷲ علیه وآله) متوقف بر ریختن خون نفس محترمی باشد، آیا اینکار جایز است؟
ج. ریختن به ناحقِ خونِ نفسِ محترمه شرعاًً حرام است و با احکام اسلام ناب محمدی (صلّی اﷲ علیه وآله) تعارض دارد. بنابر این سخن مزبور که حفظ اسلام ناب محمدی متوقف بر ریختن خون انسان بیگناهی باشد، بی معنی است، ولی اگر منظور ازآن اقدام مکلّف به جهاد فی سبیل اﷲ عزّت آلاؤه و دفاع از اسلام ناب محمدی در مواردی که احتمال کشته شدن او وجود دارد،باشد، این فرض موارد مختلفی دارد، اگر مکلف طبق تشخیص خود احساس کند که کیان اسلام در خطر است، باید برای دفاع ازاسلام قیام کند، حتی اگر در معرض کشته شدن باشد .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,127,661,449