خدمات تلفن همراه

    احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - اجرت گرفتن در برابر واجبات

1111 - حقوق اساتیدی که در دانشکده الهیات، فقه و اصول تدریس می کنند، چهحکمی دارد؟
ج. وجوب تدریس و آموزش چیزی که یاددادن آن واجب کفایی است، مانع گرفتن حقوق در برابر تدریس فقه و اصول دردانشگاه نیست به خصوص اگر دریافت حقوق به خاطر حضور در دانشگاه و اداره کلاس باشد .

1112 - آموزش مسائل شرعی چه حکمی دارد؟ آیا جایز است روحانیون دربرابر یاددادن مسائل شرعی به مردم، اجرت بگیرند؟
ج. هرچند اجمالاًً آموزش مسائل حلال و حرام فی نفسه واجب است و اجرت گرفتن در برابر آن جایز نیست ولی گرفتن اجرتبرای مقدماتی که اصل آموزش احکام متوقف بر آن ها نیست و شرعاًً هم بر انسان واجب نیستند مانند حضور در مکان خاص،اشکال ندارد .

1113 - آیا دریافت حقوق ماهانه برای اقامه نماز جماعت و راهنمایی و ارشاد دینی در نهادها و اداره های دولتی جایز است؟
ج. گرفتن اجرت در برابر رفت و آمد یا ارائه خدماتی که انجام آن ها بر مکلّف واجب نیست، اشکال ندارد .

1114 - آیا گرفتن اجرت برای غسل دادن میت جایز است؟
ج. غسل دادن میت مسلمان عبادت و واجب کفایی است و اجرت گرفتن در برابر خودِ آن جایز نیست .

1115 - آیا گرفتن اجرت برای جاری کردن عقد نکاح جایز است؟
ج. اشکال ندارد .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,738,401