خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - مکان نمازگزار/ - جاهایی که نماز خواندن در آنها مستحب است - آیت الله العظمی امام خمینی

893 - در شرع مقدس اسلام بسیار سفارش شده است که نماز را در مسجد بخوانند. وبهتر از همه مسجدها مسجدالحرام است ، و بعد از آن مسجد پیغمبر صلی الله علیه وآله و سلم ، و بعد مسجد کوفه ، و بعد از آن مسجد بیت المقدس ، و بعد از مسجدبیت المقدس مسجد جامع هر شهر، و بعد از آن مسجد محله ، و بعد از مسجد محله مسجدبازار است .

894 - برای زنها نمازخواندن در خانه ، بلکه در صندوقخانه و اطاق عقب بهتر است ، ولی اگر بتوانند کاملا خود را از نامحرم حفظ کنند بهتر است درمسجد نماز بخوانند.

895 - نماز در حرم امامان علیهم السلام مستحب ، بلکه بهتر از مسجد است و نماز در حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام برابر دویست هزار نماز است .

896 - زیاد رفتن به مسجد و رفتن در مسجدی که نمازگزار ندارد، مستحب است .و همسایه مسجد اگر عذری نداشته باشد، مکروه است در غیر مسجد نماز بخواند.

897 - مستحب است انسان با کسی که در مسجد حاضر نمی شود، غذا نخورد ودرکارها با او مشورت نکند، و همسایه او نشود، و از او زن نگیرد و به او زن ندهد.

893 - عروةالوثقى ، فى الامکنة المکروهة، مسأله 42011-596

894 - عروةالوثقى ، فى بعض احکام المسجد، مسأله 22031-600

895 - عروةالوثقى ، فى الامکنة المکروهة، مسأله 52011-596

896 - عروةالوثقى ، فى الامکنة المکروهة، مسأله 7 تا 92011-596

897 - عروةالوثقى ، فى الامکنة المکروهة، مسأله 72011-596

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,076,043,258