خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - احکام نماز/ ترجمه نماز/ ترجمه سوره قل هو الله احد - آیت الله العظمی امام خمینی

1121 - اگر عمدا قنوت نخواند قضا ندارد و اگر فراموش کند و پیش از آن که به اندازه رکوع خم شود یادش بیاید مستحب است بایستد و بخواند و اگر در رکوع یادش بیاید مستحب است بعد از رکوع قضا کند و اگر در سجده یادش بیاید مستحب است بعد از سلام نماز قضا نماید.


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,837,836,944