خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - تعقیب نماز - آیت الله العظمی امام خمینی

1122 - مستحب است انسان بعد از نماز مقداری مشغول تعقیب یعنی خواندن ذکر ودعا و قرآن شود و بهتر است پیش از آنکه از جای خود حرکت کند و وضو و غسل وتیمم او باطل شود رو به قبله تعقیب را بخواند و لازم نیست تعقیب به عربی باشدولی بهتر است چیزهایی را که در کتابهای دعا دستور داده اند بخواند و از تعقیبهایی که خیلی سفارش شده است تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها است که باید به این ترتیب گفته شود: 34 مرتبه "الله اکبر"، بعد 33 مرتبه "الحمد لله "، بعد از آن 33 مرتبه "سبحان الله " و می شود "سبحان الله " را پیش از "الحمد الله " گفت ولی بهتر است بعد از "الحمد الله " گفته شود.

1123 - مستحب است بعد از نماز سجده شکر نماید و همین قدر که پیشانی را به قصدشکر بر زمین بگذارد کافی است ، ولی بهتر است صد مرتبه یا سه مرتبه یا یک مرتبه "شکرا لله " یا "شکرا" یا "عفوا" بگوید و نیز مستحب است هر وقت نعمتی به انسان می رسد یا بلائی از او دور می شود سجده شکر بجا آورد.

1122 - عروةالوثقى ، فى التعقیب ، قبل ازمسأله 192431-703

1123 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 30 مسأله 21 و فصل 36 مسأله 23236 و 2441-688 و 705

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,344,382