خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - نجاسات/ - کافر - آیت الله العظمی امام خمینی

106 - کافر یعنی کسی که منکر خدا است ، یا برای خدا شریک قرار می دهد، یاپیغمبری حضرت خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم را قبول ندارد، نجس است ، و همچنین است اگر در یکی از اینها شک داشته باشد. و نیزکسی که ضروری دین یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه ، مسلمانان جزو دین اسلام می دانند منکر شود، چنانچه بداند آن چیز ضروری دین است و انکار آن چیزبرگردد به انکار خدا یا توحید یا نبوت ، نجس می باشد. و اگر نداند، احتیاطا بایداز او اجتناب کرد، گرچه لازم نیست .

107 - تمام بدن کافر، حتی مو و ناخن و رطوبت های او نجس است .

108 - اگر پدر و مادر و جد بچه نابالغ کافر باشند آن بچه هم نجس است ،و اگر یکی از اینها مسلمان باشد، بچه پاک است .

109 - کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه پاک می باشد، ولی احکام دیگر مسلمانان را ندارد، مثلا نمی تواند زن مسلمان بگیرد و نباید در قبرستان مسلمانان دفن شود.

110 - اگر مسلمانی به یکی از دوازده امام دشنام دهد یا با آنان دشمنی داشته باشد، نجس است .

106 - عروةالوثقى ، فى النجاسات (الثامن )241-67

107 - عروةالوثقى ، فى النجاسات (الثامن )241-67

108 - عروةالوثقى ، فى النجاسات (الثامن )241-67

109 - عروةالوثقى ، فى النجاسات ، (الثامن )، مسأله 4241-69

110 - عروةالوثقى ، فى النجاسات ، (الثامن )، مسائل 2 و 3241-68

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,368,647