خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام خمس/ - غنیمت - آیت الله العظمی امام خمینی

1828 - اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام با کفار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند به آنها غنیمت گفته می شود و مخارجی را که برای غنیمت کرده اند مانند مخارج نگهداری ، و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام علیه السلام صلاح می داند به مصرفی برساند و چیزهایی که مخصوص به امام است باید از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیه آن را بدهند.

1828 - عروةالوثقى ، کتاب الخمس، فصل 1،قبل از مسأله 14312-366

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,071,477,235