خدمات تلفن همراه تبیان

احکام تبیان - احکام طهارت/ نجاسات/ فقاع - آیت الله العظمی امام خمینی

115 - فقاع که از جو گرفته می شود و به آن آبجو می گویند، نجس است . ولی آبی که به دستور طبیب از جو می گیرند و به آن ماءالشعیر می گویند، پاک می باشد.

115 - عروةالوثقى ، فى النجاسات ، (العاشر)، مسأله 1241-71دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,713,611,899