خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات/ - صید ملخ - آیت الله العظمی امام خمینی

2622 - اگر ملخ را با دست یا به وسیله دیگری زنده بگیرند بعداز جان دادن خوردن آن حلال است . و لازم نیست کسی که آن را می گیرد مسلمان باشد و در موقع گرفتن ، نام خدا را ببرد، ولی اگر ملخ مرده ای در دست کافر باشد و معلوم نباشد که آن را زنده گرفته یا نه ، اگر چه بگوید زنده گرفته ام ، حلال نیست .

2623 - خوردن ملخی که بال درنیاورده ، و نمی تواند پرواز کند حرام است .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,056,204,758