خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام خوردنیها و آشامیدنیها/ - (1) مستحبات آب آشامیدن - آیت الله العظمی امام خمینی

2638 - در آشامیدن آب چند چیز مستحب است : اول : آب را به طور مکیدن بیاشامد. دوم : در روز ایستاده آب بخورد. سوم : بیش از آشامیدن آب "بسم الله " وبعد از آن "الحمد لله " بگوید. چهارم : به سه نفس آب بیاشامد. پنجم : از روی میل آب بیاشامد. ششم : بعد از آشامیدن آب حضرت اباعبدالله علیه السلام واهل بیت ایشان را یاد کند و قاتلان آن حضرت را لعنت نماید.

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,024,538