خدمات تلفن همراه

الحان قرآن تبیان - نمونه های تلاوت قاریان، استاد : عبدالفتاح شعشاعی

تصویر عبدالفتاح شعشاعی

عبدالفتاح شعشاعی

تعداد 1
سوره مبارکه حجرات، آیات 18-15، قاف 11-1، بلد، شمس، قریش
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,402,495,223