خدمات تلفن همراه

الحان قرآن تبیان - نمونه های تلاوت قاریان، استاد : سید متولی عبد العال

تصویر سید متولی عبد العال

سید متولی عبد العال

تعداد 1
سوره شوری، آیات 15-1، حشر 24-18
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,404,065,057