خدمات تلفن همراه

آشپزی تبیان - مربای کامگوات

مواد لازم
آب 3 پیمانه
آب پرتقال 3 پیمانه
كامگوات 1 كیلو
شكر1 كیلو
طرز تهیه
كامگوات ها را چند بار و هر بار 5 دقیقه می جوشانیم و بعد از 10 دقیقه در آب سرد قرار می دهیم.
اینكار را تكرار می كنیم تا جایی كه تلخی كامگوات گرفته شود.
سپس دو ساعت در آب سرد قرار داده و بعد كامگوات را نصف كرده و درون شربت می اندازیم و می جوشانیم تا قوام بیاید.
می توان كامگوات را به صورت درسته آماده كنیم. در این صورت باید روی آن چند سوراخ ایجاد كنیم تا مچاله نشود.
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,055,646,380