خدمات تلفن همراه تبیان

مفاتیح تبیان - روز بیست و پنجم- بصورت تصویری

روز بیست و پنجم

روز بيست و پنجم سنه صد و چهل و هشت به قول بعضي وفات امام جعفر صادق عليه السلام واقع شده و بعضي روز وفات را نيمه رجب گفته اند و سبب وفات آن حضرت زهري بوده كه در انگور به آن حضرت خورانيده بودند و روايت شده كه: چون هنگام وفات آن حضرت شد چشمهاي خود را گشود و فرمود كه خويشان مرا جمع كنيد چون همه جمع شدند بسوي ايشان نظر كرد و فرمود شفاعت ما نمي رسد به كسي كه نماز را سبك بشمارد و اعتنا به شأن او ننمايد
با ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 612 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 613
جستجو دعای قبل دعای بعد 


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,677,315,871