خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - روز بیست و چهارم، مباهله- بصورت تصویری

روز بیست و چهارم
مباهله

بنا بر اشهر روزي است كه مباهله كرد رسول خدا صلي الله عليه و آله با نصاراي نجران و پيش از آنكه خواست مباهله كند عبا بر دوش مبارك گرفت و حضرت امير المؤمنين و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را داخل در زير عبا نمود و گفت پروردگارا هر پيغمبري را اهل بيتي بوده است كه مخصوصترين خلق بوده اند به او خداوندا اينها اهل بيت منند پس از ايشان بر طرف كن شك و گناه را و پاك كن ايشان را پاك كردني پس جبرئيل نازل شد و آيه تطهير در شان ايشان آورد پس حضرت رسول صلي الله عليه و آله آن چهار بزرگوار را بيرون برد از براي مباهله چون نگاه نصاري بر ايشان افتاد و حقيت آن حضرت و آثار نزول عذاب مشاهده كردند جرأت مباهله ننمودند و استدعاي مصالحه و قبول جزيه نمودند و در اين روز نيز حضرت امير المؤمنين عليه السلام در حال ركوع انگشتري خود را به سائل داد و آيه إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ در شانش نازل شد و بالجمله اين روز روز شريفي است و در آن چند عمل وارد است اول غسل دوم روزه سوم دو ركعت نماز و آن مثل روز عيد غدير است در وقت و كيفيت و ثواب و آية الكرسي كه در نماز مباهله است تا هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ است چهارم خواندن دعاي مباهله كه شبيه به دعاي سحرهاي ماه رمضان است و شيخ و سيد هر دو نقل كرده اند لكن ما بين روايات آن دو بزرگوار اختلاف كثير است و من اختيار مي كنم روايت شيخ را در مصباح فرموده دعاي روز مباهله روايت شده با فضيلت آن از حضرت صادق عليه السلام مي گويي

اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ بَهآئِكَ بِاَبْهاهُ
وَكُلُّ بَهآئِكَ بَهِيٌّ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِبَهآئِكَ كُلِّهِ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ جَلالِكَ بِاَجَلِّهِ
وَكُلُّ جَلالِكَ جَليلٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِجَلالِكَ كُلِّهِ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ جَمالِكَ بِاَجْمَلِهِ
وَكُلُّ جَمالِكَ جَميلٌ
اَللّهُمَ اِنّي اَسْئَلُكَ بِجَمالِكَ كُلِّهِ
اَللّهُمَّ اِنّي اَدْعُوكَ كَما اَمَرْتَني
فَاسْتَجِبْ لي كَما وَعَدْتَني
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ عَظَمَتِكَ بِاَعْظَمِها
وَكُلُ عَظَمَتِكَ عَظَيمَةٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِعَظَمَتِكَ كُلِّها
اَللّهُمَّ اِنّي اَسَئَلُكَ مِنْ نُورِكَ بِاَنْوَرِهِ
وَكُلُّ نُورِكَ نَيِّرٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ بِاَوْسَعِها
وَكُلُّ رَحْمَتِكَ واسِعَةٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ كُلِّها
اَللّهُمَّ اِنّي اَدْعُوكَ كَما اَمَرْتَني
فَاسْتَجِبْ لي كَما وَعَدْتَني
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ كَمالِكَ بِاَكْمَلِهِ
وَكُلُّ كَمالِكَ كامِلٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِكَمالِكَ كُلِّهِ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ كَلِماتِكَ بِاَتَمِّها وَكُلُّ كَلِماتِكَ تآمَّةٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِكَلِماتِكَ كُلِّهَا
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ اَسْمآئِكَ بِاَكْبَرِها
وَكُلُ اَسْمآئِكَ كَبيرَةٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِاَسْمآئِكَ كُلِّها
اَللّهُمَّ اِنّي اَدْعُوكَ كَما اَمَرْتَني فَاسْتَجِبْ لي كَما وَعَدْتَني
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ عِزَّتِكَ باَعَزِّها
وَكُلُّ عِزَّتِكَ عَزيزَةٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِعِزَّتِكَ كُلِّها
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ مَشِيَّتِكَ بِاَمْضاها
وَكُلُّ مَشِيَّتِكَ ماضِيَةٌ اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِمَشِيَّتِكَ كُلِّها
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِقُدْرَتِكَ الَّتيِ اسْتَطَلْتَ بِها عَلي كُلِّشَيْ ءٍ
وَكُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطيلَةٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّها
اَللّهُمَّ اِنّي اَدْعُوكَ كَما اَمَرْتَني
فَاسْتَجِبْ لي كَما وَعَدْتَني
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ بِاَنْفَذِهِ
وَكُلُّ عِلْمِكَ نافِذٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِعِلْمِكَ كُلِّهِ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ قَوْلِكَ بِاَرْضاهُ
وَكُلُّ قَوْلِكَ رَضِيٌّ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِقَوْلِكَ كُلِّهِ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ مَسآئِلِكَ بِاَحَبِّهآ
وَكُلُّها اِلَيْكَ حَبيبَةٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِمَسآئِلِكَ كُلِّها
اَللّهُمَّ اِنّي اَدْعُوكَ كَما اَمَرْتَني
فَاسْتَجِبْ لي كَما وَعَدْتَني
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِاَشْرَفِهِ
وَكُلُّ شَرَفِكَ شَريفٌ
اَللّهُمَ اِنّي اَسْئَلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ سُلْطانِكَ بِاَدْوَمِهِ
وَكُلُّ سُلطانِكَ دآئِمٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِسُلْطانِكَ كُلِّهِ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ مُلْكِكَ بِاَفْخَرِهِ
وَكُلُّ مُلْكِكَ فاخِرٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِمُلْكِكَ كُلِّهِ
اَللّهُمَّ اِنّي اَدْعُوكَ كَما اَمَرْتَني
فَاسْتَجِبْ لي كَما وَعَدْتَني
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ عَلائِكَ بِاَعْلاهُ
وَكُلُّ عَلائِكَ عالٍ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِعَلائِكَ كُلِّهِ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ اياتِكَ بِاَعْجَبِها
وَكُلُّ اياتِكَ عَجيبَةٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِاياتِكَ كُلِّها
اَللّهُمَ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ مَنِّكَ بِاَقْدَمِهِ
وَكُلُّ مَنِّكَ قَديمٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِمَنِّكَ كُلِّهِ
اَللّهُمَّ اِنّي اَدْعُوكَ كَما اَمَرْتَني
فَاسْتَجِبْ لي كَما وَعَدْتَني
اَللّهُمَّ وَ اِنّي اَسْئَلُكَ بِما اَنْتَ فيهِ مِنَ الشُّؤُنِ وَالْجَبَرُوتِ اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِكُلِّ شَأْنٍ وَكُلِّ جَبَرُوتٍ
اَللّهُمَّ وَ اِنّي اَسْئَلُكَ بِما تُجيبُني بِهِ حينَ اَسْئَلُكَ
يا اَللَّهُ يا لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ
اَسْئَلُكَ بِبَهآءِ لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ
يا لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ
اَسْئَلُكَ بِجَلالِ لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ
يا لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ
اَسْئَلُكَ بِلا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ
اَللّهُمَّ اِنّي اَدْعُوكَ كَما اَمَرْتَني
فَاسْتَجِبْ لي كَما وَعَدْتَني
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ رِزْقِكَ باَعَمِّهِ
وَكُلُّ رِزْقِكَ عآمٌّ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِرِزْقِكَ كُلِّهِ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ عَطآئِكَ بِاَهْنَاِهِ وَكُلُّ عَطآئِكَ هَنيئٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِعَطآئِكَ كُلِّهِ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِكَ باَعْجَلِهِ
وَكُلُّ خَيْرِكَ عاجِلٌ
اَللّهُمَ اِنّي اَسْئَلُكَ بِخَيْرِكَ كُلِّهِ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ بِاَفْضَلِهِ
وَكُلُ فَضْلِكَ فاضِلٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِفَضْلِكَ كُلِّهِ
اَللّهُمَّ اِنّي اَدْعُوكَ كَما اَمَرْتَني
فَاسْتَجِبْ لي كَما وَعَدْتَني
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ
وَابْعَثْني عَلَي الْأِيمانِ بِكَ
وَالتَّصْديقِ بِرَسُولِكَ عَلَيْهِ وَ الِهِ السَّلامُ
وَالْوِلايَةِ لِعَلِيِّ بْنِ اَبيطالِبٍ
وَالْبَر ائَةِ مِنْ عَدُوِّهِ
وَالْأيتِمامِ بِالْأَئِمَّةِ مِنْ الِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلامُ
فَاِنّي قَدْ رَضيتُ بِذلِكَ يا رَبِّ
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ فِي الْأَوَّلينَ
وَصَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ فِي الْأخِرينَ
وَصَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ فِي الْمَلاَءِ الْأَعْلي
وَصَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ فِي الْمُرْسَلينَ
اَللّهُمَّ اَعْطِ مُحَمَّداً الْوَسيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالْفَضيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الْكَبيرَةَ
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ
وَقَنِّعْني بِما رَزَقْتَني
وَبارِكْ لي فيما اتَيْتَني
وَاحْفَظْني في غَيْبَتي
وَكُلِّ غائِبٍ هُوَ لي
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ
وَابْعَثْني عَليَ الْأِيمانِ بِكَ
وَالتَّصْديقِ بِرَسُولِكَ
اَللّهُمَ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ
وَاَسْئَلُكَ خَيْرَ الْخَيْرِ رِضْوانَكَ وَالْجَنَّةَ
وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَرِّ سَخَطِكَ وَالنَّارِ
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ
وَاحْفَظْني مِنْ كُلِّ مُصيبَةٍ
وَمِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ
وَمِنْ كُلِّ عُقُوبَةٍ
وَمِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ وَمِنْ كُلِّ بَلاءٍ
وَمِنْ كُلِّ شَرٍّ
وَمِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ
وَمِنْ كُلِ مُصيبَةٍ
وَمِنْ كُلِّ افَةٍ نَزَلَتْ اَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمآءِ اِلَي الْأَرْضِ في هذِهِ السَّاعَةِ
وَفي هذِهِ اللّيْلَةِ
وَفي هذَا الْيَومِ
وَفي هذَا الشَّهْرِ
وَفي هذِهِ السَّنَةِ
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ
وَاقْسِمْ لي مِنْ كُلِّ سُرُورٍ
وَمِنْ كُلِّ بَهْجَةٍ
وَمِنْ كُلِّ اسْتِقامَةٍ وَمِنْ كُلِّ فَرَجٍ
وَمِنْ كُلِّ عافِيَةٍ
وَمِنْ كُلِّ سَلامَةٍ
وَمِنْ كُلِّ كَرامَةٍ
وَمِنْ كُلِّ رِزْقٍ واسِعٍ حَلالٍ طَيِّبٍ
وَمِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ
وِمَنْ كُلِّ سَعَةٍ نَزَلَتْ اَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمآءِ اِلَي الْأَرْضِ في هذِهِ السَّاعَةِ
وَفي هذِهِ اللّيْلَةِ
وَفي هذَا الْيَوْمِ
وَفي هذَا الشَّهْرِ
وَفي هذِهِ السَّنَةِ
اَللّهُمَّ اِنْ كانَتْ ذُنُوبي قَدْ اَخْلَقَتْ وَجْهي عِنْدَكَ
وَحالَتْ بَيْني وَبَيْنَكَ
وَغَيَّرَتْ حالي عِنْدَكَ
فَاِنّي اَسْئَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذي لا يُطْفَأُ
وَبِوجْهِ مُحَمَّدٍ حَبيبِكَ الْمُصْطَفي
وَبِوجْهِ وَلِيِّكَ عَلِيٍ الْمُرْتَضي
وَبِحَقِّ اَوْلِيآئِكَ الِّذينَ انْتَجَبْتَهُمْ
اَنْ تُصَلِّيَ عَلي مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ
وَاَنْ تَغْفِرَ لي ما مَضي مِنْ ذُنُوبي
وَاَنْ تَعْصِمَني فيما بَقِيَ مِنْ عُمْري
وَاَعُوذُ بِكَ اللّهُمَّ اَنْ اَعُودَ في شَيْ ءٍ مِنْ مَعاصيكَ اَبَداً مااَبْقَيْتَني حَتَّي تَتَوَفَّاني
وَاَنَا لَكَ مُطيعٌ
وَاَنْتَ عَنّي راضٍ
وَاَنْ تَخْتِمَ لي عَمَلي بِاَحْسَنِهِ
وَتَجْعَلَ لي ثَوابَهُ الْجَنَّةَ
وَاَنْ تَفْعَلَ بي ما اَنْتَ اَهْلُهُ
يا اَهْلَ التَّقْوي وَيا اَهْلَ الْمَغْفِرَةِ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ
وَارْحَمْني بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرَّاحِمينَ

پنجم بخواند دعايي كه شيخ و سيد روايت كرده اند بعد از دو ركعت نماز و هفتاد مرتبه استغفار و اول آن الحمد لله رب العالمين است و شايسته است در اين روز تصدق و بر فقراء به جهت تاسي به مولاي هر مؤمن و مؤمنه امير المؤمنين عليه السلام و زيارت كردن آن حضرت و انسب خواندن زيارت جامعه است

روز بیست و پنجم
نزول هل اتی

روز شريفي است و روزي است كه هل أتي در حق اهل بيت نازل شده به جهت آنكه سه روز روزه گرفتند و افطار خود را به مسكين و يتيم و اسير دادند و به آب افطار نمودند و شايسته است كه شيعيان اهل بيت عليهم السلام در اين ايام خصوص در شب بيست و پنجم تاسي به موالي خود نمايند در تصدق به مساكين و ايتام و سعي در اطعام ايشان و اين روز را روزه بدارند و چون بعض علماء اين روز را روز مباهله مي دانند مناسب است زيارت جامعه و دعاي مباهله را نيز در اين روز بخوانند
با ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 695 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 696 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 697 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 698 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 699 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 700 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 701 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 702 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 703
جستجو دعای قبل دعای بعد 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,909,506,233