خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - اعمال شب جمعه - بصورت تصویری

فصل چهارم - فضیلت و اعمال شب و روز جمعه مقدمه

بدان كه شب و روز جمعه را امتياز تامّ است از ساير ليالي و ايّام بمزيد رفعت و شرافت و نباهت از رسول خدا صلي الله عليه وآله روايت شده كه شب جمعه و روز جمعه بيست و چهار ساعت است و در هر ساعت حقّ تعالي ششصد هزار كس را از جهنّم آزاد كند و از حضرت صادق عليه السلام وارد شده كه هر كه بميرد ما بين زوال روز پنجشنبه تا زوال روز جمعه خدا پناه دهد او را از فشار قبر و نيز از آن حضرت منقول است كه جمعه را حقّي و حرمتي عظيم هست پس زنهار كه ضايع نگرداني حرمت آن را و تقصير مكن در چيزي از عبادت حق تعالي در آن روز و تقرّب جو بسوي خدا به عمل هاي شايسته و ترك نما جميع محرّمات خدا را زيرا كه خدا ثواب طاعات را مضاعف مي گرداند و عقوبت گناهان را محو مي نمايد و درجات مؤمنان را در دنيا و عقبي بلند مي گرداند و شبش در فضيلت مانند روز است اگر تواني كه شب جمعه را زنده داري به نماز و دعا تا صبح بكن بدرستي كه خداوند عالَم در شب جمعه ملائكه را براي مزيد كرامت مؤمنان به آسمان اوّل مي فرستد كه حسنات ايشان را زياده گردانند و گناهان ايشان را محو كنند و حقّ تعالي واسِعُ العَطا و كريم است
و نيز در حديث معتبر از آن حضرت مرويست كه گاه هست كه مؤمن دعا مي كند براي حاجتي و حقّ تعالي قضاي حاجت او را تأخير مي كند تا اينكه در روز جمعه حاجت او را برآورد و براي فضيلت جمعه مضاعف گرداند
و فرمود كه چون برادران يوسف عليه السلام از حضرت يعقوب عليه السلام استدعاي طلب آمرزش گناهان خود كردند گفت سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي يعني بعد از اين استغفار خواهم كرد براي شما از پروردگار خود حضرت فرمود كه تأخير كرد كه در سحر شب جمعه دعا كند تا مستجاب گردد
و نيز از آن حضرت مروي است كه چون شب جمعه مي آيد ماهيان دريا سر از آب بيرون مي آورند و وحشيان صحرا گردن مي كشند و حقّ تعالي را ندا مي كنند كه پروردگارا ما را عذاب مكن به گناه آدميان
و از حضرت امام محمّد باقرعليه السلام منقول است كه حقّ سبحانه و تعالي امر مي نمايد ملكي را كه در هر شب جمعه از بالاي عرش ندا مي كند از اوّل شب تا آخر شب از جانب رَبِّ اَعلي كه آيا بنده مؤمني هست كه پيش از طلوع صبح براي آخرت و دنياي خود مرا بخواند تا من دعاي او را مستجاب كنم آيا بنده مؤمني هست كه پيش از طلوع صبح از گناه خود توبه كند پس من توبه او را قبول كنم آيا بنده مؤمني هست كه من روزي او را تنگ كرده باشم و از من سؤال كند كه روزي او را زياد گردانم پيش از طلوع صبح پس روزي او را گشاده گردانم آيا بنده مؤمن بيماري هست كه از من سؤال كند پيش از طلوع صبح كه او را شفا دهم تا او را عافيت كرامت كنم آيا بنده مؤمن غمگين محبوسي هست كه پيش از طلوع صبح از من سؤال كند كه او را از زندان رها كنم و غمش را فرج دهم پس دعايش را مستجاب گردانم آيا بنده مؤمن مظلومي هست كه از من سؤال كند پيش از صبح براي دفع ستم ظالم تا من از براي او انتقام بكشم و حقّش را به او برگردانم پيوسته اين ندا را مي كند تا طلوع صبح
و از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام منقول است كه حقّ تعالي جمعه را از همه روزها برگزيده و روزش را عيد گردانيده و شبش را مثل روزش گردانيده
و از جمله فضيلت روز جمعه آن است كه هر حاجت كه در آن روز از خدا سؤال كنند برآورده مي شود و اگر جماعتي مستحقّ عذاب شوند چون شب جمعه و روز جمعه را دريابند و دعا كنند خدا آن عذاب را از ايشان برمي گرداند و امور مقدّره را حقّ تعالي در شب جمعه مبرم و محكم مي گرداند پس شب جمعه بهترين شب ها و روزش بهترين روزها است و از حضرت صادق عليه السلام روايت شده كه بپرهيزيد از گناه در شب جمعه كه عقوبت گناهان در آن شب مضاعف است چنانچه ثواب حسنات مُضاعف است و هر كه معصيت خدا را در شب جمعه ترك كند حقّ تعالي گناهان گذشته او را بيامرزد و هر كه در شب جمعه معصيتي را علانيه بكند حقّ تعالي او را بگناهان جميع عمرش عذاب كند و عذاب آن گناه را بر او مضاعف كند
و به سند معتبر از حضرت امام رضا عليه السلام منقول است كه حضرت رسول صلي الله عليه و آله فرمود كه روز جمعه سيّد و بزرگ تر روزها است حقّ تعالي در آن روز ثواب حسنات را مضاعف مي دهد و گناهان را محو مي نمايد و درجات را بلند مي گرداند و دعوات را مستجاب مي گرداند و شدّت ها وغم ها را زايل مي گرداند و حاجت هاي بزرگ را برمي آورد و روز مزيد است كه خدا رحمت هاي خود را نسبت به بندگان زياد مي گرداند و جماعت بسيار از آتش آزاد مي سازد پس هر كه بخواند خدا را در آن روز و بشناسد حقّ و حرمت آن را حقّ است بر خداوند تعالي كه او را از آتش جهنّم آزاد گرداند پس اگر در روز جمعه يا شب آن بميرد ثواب شهيدان دارد و در قيامت ايمن از عذاب الهي مبعوث مي گردد و هر كه استخفاف به حرمت جمعه نمايد و حقّ او را ضايع گرداند كه نماز جمعه بجا نياورد يا محرّمات الهي را در آن بعمل آورد بر خدا لازم است كه او را به آتش جهنّم بسوزاند مگر آن كه توبه كند و به سندهاي بسيار معتبر از حضرت امام محمّد باقرعليه السلام منقول است كه آفتاب طالع نگرديده است در روزي كه بهتر از روز جمعه باشد و چون مرغان در روز جمعه به يكديگر برمي خورند سلام مي كنند و مي گويند امروز روز شايسته اي است
و به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه هر كه روز جمعه را دريابد بايد كه به كاري بغير از عبادت مشغول نگردد زيرا كه در آن روز خدا گناه بندگان را مي آمرزد و رحمت خود را بر ايشان نازل مي گرداند و فضايل شب و روز جمعه زياده از آن است كه در اين مختصر ذكر شود.

اعمال شب جمعه

پس آن بسيار است و ما در اينجا اكتفا مي كنيم بذكر چند عمل اوّل بسيار گفتن سُبْحانَ اللَّهِ وَاللَّهُ اَكْبَرُ وَ لا اِلهَ اِلاَّ اللَّهُ و بسيار صلوات فرستادن همانا روايت شده كه جمعه شبش نوراني است و روزش بسيار روشن پس بسيار بگوئيد سُبْحانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ اَكْبَرُ وَ لا اِلهَ اِلاَّ اللَّهُ و بسيار صلوات بفرستيد بر محمّد و آل محمّد عليهم السلام و در روايت ديگر اَقَلّ صلوات در اين شب صد مرتبه است و آنچه زياده كني بهتر است
و از حضرت صادق عليه السلام مرويست كه صلوات بر محمد و آل محمد در شب جمعه برابر است با هزار حسنه و محو مي كند هزار سيّئه را و بالا مي برد هزار درجه و مستحبّ است كه بسيار صلوات بفرستند بر محمّد و آل محمّد صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اُجمُعين بعد از نماز عصر روز پنجشنبه تا آخر روز جمعه
و به سند صحيح از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه چون عصر روز پنجشنبه مي شود ملائكه از آسمان به زير مي آيند با قلم هاي طلا و صحيفه هاي نقره و نمي نويسند در پسين پنجشنبه و شب جمعه و روز جمعه تا آفتاب غروب كند بغير از صلوات بر محمّد و آل محمّد
و شيخ طوسي فرموده كه مستحبّ است در روز پنجشنبه صلوات فرستادن بر پيغمبرصلي الله عليه وآله هزارمرتبه و مستحبّ است آنكه بگويد در آن:

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ
وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ
وَ أَهْلِكْ عَدُوَّهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الاِنْسِ مِنَ الْأَوَّلينَ وَ الآخِرينَ

و گفتن اين صلوات صد مرتبه از بعد عصر پنجشنبه تا آخر روز جمعه فضيلت بسيار دارد و نيز شيخ فرموده مستحبّ است كه در آخر روز پنجشنبه استغفار كنند به اين نحو:

اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذي لا اِلهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ تَوْبَةَ عَبْدٍ خاضِعٍ مِسْكينٍ مُسْتَكينٍ
لا يَسْتَطيعُ لِنَفْسِهِ صَرْفاً وَ لا عَدْلاً
وَ لا نَفْعاً وَلا ضَرّاً
وَ لاحَيوةً وَ لا مَوْتاً وَ لا نُشُوراً
وَ صَلَّي اللَّهُ عَلي مُحَمَّدٍ وَ عِتْرَتِهِ الطَّيِّبينَ الطَّاهِرينَ الْأَخْيارِ الأَبْرارِ
وَ سَلَّمَ تَسْليماً

دوم آن كه در شب جمعه اين سوره ها را بخواند كه از براي هر يك فوايد و ثواب بسيار روايت شده بني اسرائيل
كهف
سه طسين
الم سجده
يس
ص
اَحْقاف
واقِعَة
حم سجده
حم دُخان
طُور
اِقْتَرَبَتْ
جُمعه و اگر فرصت ندارد اختيار كند واقعه و سوره هاي قبل آن را زيرا كه روايت شده از حضرت صادق عليه السلام كه هر كه در هر شب جمعه سوره بني اسرائيل بخواند نميرد تا به خدمت حضرت قائم عليه السلام برسد و از اصحاب آن حضرت باشد و فرمود كه هر كه سوره كهف را در هر شب جمعه بخواند نميرد مگر شهيد و حقّ تعالي او را در روز قيامت با شهداء محشور گرداند و با ايشان باز دارد و فرمود كه هر كه هر سه طسين را در شب جمعه بخواند از دوستان خدا باشد و در امان و حمايت حقّ تعالي باشد و فقر و تنگدستي در دنيا به او نرسد و در آخرت خدا از بهشت آنقدر به او عطا كند كه او راضي گردد و زياده از رضا به او كرامت فرمايد و صد زن از حوريان بهشت به او تزويج نمايد و فرمود كه هر كه سوره الم سجده در هر شب جمعه بخواند حقّ تعالي در قيامت نامه او را بدست راست او دهد و او را بر اعمال او حساب نكند و از رفقاء محمّد و آل اوعليهم السلام باشد
و به سند معتبر از حضرت باقرعليه السلام منقول است كه هر كه سوره ص را در شب جمعه بخواند از خير دنيا وعُقْبي آنقدر به او عطا كنند كه نداده باشند مگر به پيغمبر مرسلي يا ملك مقرّبي و داخل بهشت گردانند او را با هر كه خواهد از اهل خانه او حتي خادمي كه او را خدمت كرده است اگر چه داخل عيال او نباشد و در حدّ شفاعت كردن او نباشد
و از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه هر كه در شب جمعه يا روز جمعه سوره اَحْقافْ را بخواند در دنيا به او ترسي و بيمي نرسد و در آخرت از فزع و ترس روز قيامت ايمن باشد
و فرمود كه هر كه هر شب جمعه سوره واقعه را بخواند خدا او را دوست دارد و او را محبوب گرداند و در دنيا بد حالي و تنگدستي نبيند و هيچ آفت از آفات دنيا به او نرسد و از رفقاء حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام باشد و اين سوره مخصوص اميرالمؤمنين است و روايت است كه هر كه بخواند سوره جمعه را در هر شب جمعه خواهد بود كفّاره مابين جمعه تا جمعه ديگر
و همين فضيلت وارد شده از براي كسي كه سوره كهف را در هر شب جمعه بخواند و همچنين براي كسي كه آن را بعد از ظهر وعصر روز جمعه بخواند
و بدان كه نمازهاي بسيار در شب جمعه وارد شده از آن جمله نماز حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام وديگر دو ركعت نماز در هر ركعت حمد و پانزده مرتبه اِذا زُلْزِلَتْ
روايت شده كه هر كه اين نماز را بجا آورد ايمن كند خدا او را از عذاب قبر و از هول هاي روز قيامت سوم آن كه در ركعت اوّل نماز مغرب وعشاء سوره جمعه بخواند و در ركعت دوم مغرب توحيد و در ركعت دوم عشاء اَعْلي بخواند چهارم آن كه ترك كند خواندن شعر را زيرا كه در حديث صحيح از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه مكروه است روايت شعر براي روزه دار و مُحرِم و در حرم و در روز جمعه و شب ها راوي گفت هر چند شعر حقّي باشد فرمود هر چند شعر حقّ باشد
و در حديث معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه حضرت رسول صلي الله عليه وآله فرمود كه هر كه يك شعر بخواند در شب جمعه يا در روز جمعه در آن شب و در آن روز بهره اي از ثواب بغير آن نداشته باشد
و به روايت معتبر ديگر در آن شب و آن روز نمازش مقبول نگردد پنجم دعاء در حقّ مؤمنين بسيار كند چنان كه حضرت زهراءعليها السلام مي نموده و اگر از براي ده نفر از برادران مؤمن كه مرده باشند طلب آمرزش كند روايت شده كه بهشت براي او واجب گردد ششم آنكه بخواند دعاهاي وارده درآن روز را و آنها بسياراست و ما بذكر قليلي از آنها اكتفا مي نماييم به سند صحيح از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه هر كه در شب جمعه در سجده آخر نافله شام هفت مرتبه اين دعا را بخواند چون فارغ شود آمرزيده شده باشد و اگردر هر شب چنين كند بهتر است و دعا اين است:

اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَريمِ وَ اسْمِكَ الْعَظيمِ اَنْ تُصَلِّيَ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَ اَنْ تَغْفِرَ لي ذَنْبِيَ الْعَظيمَ

و از حضرت رسول صلي الله عليه و آله منقول است كه هر كه هفت مرتبه اين دعا را بخواند در شب جمعه يا روز جمعه اگر در آن شب يا آن روز بميرد داخل بهشت شود و دعا اين است :

اَللّهُمَّ اَنْتَ رَبّي لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ
خَلَقْتَني وَ اَنَا عَبْدُكَ وَ ابْنُ اَمَتِكَ
وَ في قَبْضَتِكَ وَ ناصِيَتي بِيَدِكَ
اَمْسَيْتُ عَلي عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ
اَعُوذُ بِرِضاكَ مِنْ شَرِّ ما صَنَعْتُ
اَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ وَ اَبُوءُ بِذَنْبي
فَاغْفِرْ لي ذُنُوبي
اِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلاَّ اَنْتَ.

و شيخ طوسي و سيد و كفعمي و سيّد بن باقي گفته اند كه مستحبّ است در شب جمعه و روز آن و شب عرفه و روز آن اين دعا بخوانند و ما دعا را از مصباح شيخ نقل مي كنيم و دعا اين است:

اَللّهُمَّ مَنْ تَعَبَّأَ وَ تَهَيَّأَ وَ اَعَدَّ وَ اسْتَعَدَّ
لِوِفادَةٍ اِلي مَخْلُوقٍ رَجآءَ رِفْدِهِ
وَ طَلَبَ نآئِلِهِ وَ جآئِزَتِهِ
فَاِلَيْكَ يا رَبِّ تَعْبِيَتي وَ اسْتِعْدادي
رَجآءَ عَفْوِكَ وَطَلَبَ نآئِلِكَ وَ جآيِزَتِكَ
فَلا تُخَيِّبْ دُعآئي يا مَنْ لا يَخيبُ عَلَيْهِ سائِلٌ
وَلا يَنْقُصُهُ نآئِلٌ
فَاِنّي لَمْ آتِكَ ثِقَةً بِعَمَلٍ صالِحٍ عَمِلْتُهُ
وَ لا لِوِفادَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ
اَتَيْتُكَ مُقِرّاً عَلي نَفْسي بِالْإِسآئَةِ وَ الظُّلْمِ
مُعْتَرِفاً بِاَنْ لاحُجَّةَ لي وَ لا عُذْرَ
اَتَيْتُكَ اَرْجُو عَظيمَ عَفْوِكَ الَّذي عَفَوْتَ بِهِ عَنِ الْخاطِئينَ
فَلَمْ يَمْنَعْكَ طُولُ عُكُوفِهِمْ عَلي عَظيمِ الْجُرْمِ اَنْ عُدْتَ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ
فَيا مَنْ رَحْمَتُهُ واسِعَةٌ
وَ عَفْوُهُ عَظيمٌ
يا عَظيمُ ياعَظيمُ يا عَظيمُ
لا يَرُدُّ غَضَبَكَ اِلاَّ حِلْمُكَ
وَ لا يُنْجي مِنْ سَخَطِكَ اِلَّا التَّضَرُّعُ اِلَيْكَ
فَهَبْ لي يا اِلهي فَرَجاً بِالْقُدْرَةِ الَّتي تُحْيي بِها مَيْتَ الْبِلادِ
وَ لا تُهْلِكْني غَمّاً حَتّي تَسْتَجيبَ لي
وَ تُعَرِّفَنِي الإِجابَةَ في دُعآئي
وَ اَذِقْني طَعْمَ الْعافِيَةِ اِلي مُنَتَهي اَجَلي
وَ لا تُشْمِتْ بي عَدُوّي وَ لا تُسَلِّطْهُ عَلَيَّ
وَ لا تُمَكِّنْهُ مِنْ عُنُقي
اَللّهُمَّ اِنْ وَضَعْتَني فَمَنْ ذَا الَّذي يَرْفَعُني
وَ اِنْ رَفَعْتَني فَمَنْ ذَا الَّذي يَضَعُني
وَ اِنْ اَهْلَكْتَني فَمَنْ ذَاالَّذي يَعْرِضُ لَكَ في عَبْدِكَ
اَوْ يَسْئَلُكَ عَنْ اَمْرِهِ
وَ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّهُ لَيْسَ في حُكْمِكَ ظُلْمٌ
وَ لا في نَقِمَتِكَ عَجَلَةٌ
وَ اِنَّما يَعْجَلُ مَنْ يَخافُ الْفَوْتَ
وَ اِنَّما يَحْتاجُ اِلَي الظُّلْمِ الضَّعيفُ
وَ قَدْتَعالَيْتَ يا اِلهي عَنْ ذلِكَ عُلُوّاً كَبيراً اَللّهُمَ اِنّي اَعُوذُ بِكَ فَاَعِذْني
وَ اَسْتَجيرُ بِكَ فَاَجِرْني
وَاَسْتَرْزِقُكَ فَارْزُقْني
وَاَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ فَاكْفِني
وَاَسْتَنْصِرُكَ عَلي عَدُوّي فَانْصُرْني
وَاَسْتَعينُ بِكَ فَاَعِنّي
وَاَسْتَغْفِرُكَ يااِلهي فَاغْفِرْلي آمينَ آمينَ آمينَ

هفتم آن كه بخواند دعاي كميل را كه در فصل بعد مذكور خواهد شد انشاءاللَّه تعالي هشتم آن كه بخواند دعاي اَللّهُمَّ يا شاهِدَ كُلِّ نَجْوي كه در شب عرفه نيز خوانده مي شود و بيايد انشاء اللَّه تعالي نهم آن كه ده مرتبه بگويد :

يا دائِمَ الْفَضْلِ عَلي الْبَريِّةِ
يا باسِطَ الْيَدَيْنِ بِالْعَطِيَّةِ
يا صاحِبَ الْمَواهِبِ السَّنِيَّةِ
صَلِّ عَلي مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ خَيْرِ الْوَري سَجِيَّةً
وَ اغْفِرْ لَنا يا ذَاالْعُلي في هذِهِ الْعَشِيَّةِ.

و اين ذكر شريف در شب عيد فطر نيز خوانده مي شود دهم انار تناول كند چنان كه حضرت صادق عليه السلام درهر شب جمعه ميل مي فرمود و اگر در وقت خوابيدن بخورد شايد بهتر باشد چه آن كه روايت شده كه هر كه در وقت خوابيدن انار بخورد ايمن خواهد بود در نفس خود تا صبح كند و سزاوار است كه هرگاه انار بخورد دستمالي در زير آن پهن كند كه دانه اش را ضبط كند و بعد از آن بخورد و در انار خود ديگري را شريك نكند شيخ جعفر بن احمد قمي(ره) در كتاب عروس از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است كه هر كه ما بين دو ركعت نافله صبح و فريضه صبح صد مرتبه بگويد

سُبْحانَ رَبِّيَ الْعَظيمِ وَبِحَمْدِهِ
اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبّي وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ

حقّ تعالي در بهشت مسكني براي او بنا كند و شيخ و سيّد و ديگران اين دعا را ذكر كرده اند و گفته اند كه مستحبّ است كه در سحر شب جمعه اين دعا را بخوانند:

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وآلِهِ
وَهَبْ لِيَ الْغَداةَ رِضاكَ
وَ اَسْكِنْ قَلْبي خَوْفَكَ
وَاقْطَعْهُ عَمَّنْ سِواكَ
حَتّي لااَرْجُوَ وَ لا اَخافَ اِلاَّ اِيَّاكَ
اَللّهُمَّ صَلِ عَلي مُحَمَّدٍ وآلِهِ
وَ هَبْ لي ثَباتَ الْيَقينِ
وَ مَحْضَ الإِخْلاصِ
وَ شَرَفَ التَّوْحيدِ
وَ دَوامَ الإِسْتِقامَةِ
وَ مَعْدِنَ الصِّبْرِ
وَ الرِّضا بِالْقَضآءِ وَ الْقَدَرِ
ياقاضِيَ حَوائِجِ السَّآئِلينَ
يا مَنْ يَعْلَمُ ما في ضَميرِ الصَّامِتينَ
صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وآلِهِ
وَ اسْتَجِبْ دُعائي وَاغْفِرْ ذَنْبي
وَ اَوْسِعْ رِزْقي
وَ اقْضِ حَوآئِجي في نَفْسي
وَ اِخْواني في ديني وَاَهْلي
اِلهي طُمُوحُ الْأمالِ قَدْ خابَتْ اِلاَّ لَدَيْكَ
وَ مَعاكِفُ الْهِمَمِ قَدْ تَعَطَّلَتْ اِلاَّ عَلَيْكَ
وَمَذاهِبُ الْعُقُولِ قَدْ سَمَتْ اِلاَّ اِلَيْكَ
فَاَنْتَ الَّرجآءُ وَ اِلَيْكَ الْمُلْتَجَأُ
يااَكْرَمَ مَقْصُودٍ
وَ اَجْوَدَ مَسْئُولٍ هَرَبْتُ اِلَيْكَ بِنَفْسي
يا مَلْجَأَ الْهارِبينَ بِاَثْقالِ الذُّنُوبِ
اَحْمِلُها عَلي ظَهْري
لا اَجِدُ لي اِلَيْكَ شافِعاً سِوي مَعْرِفَتي
بِاَنَّكَ اَقْرَبُ مَنْ رَجاهُ الطَّالِبُونَ
وَ اَمَّلَ مالَدَيْهِ الرَّاغِبُونَ
يامَنْ فَتَقَ الْعُقُولَ بِمَعْرِفَتِهِ
وَ اَطْلَقَ الأَلْسُنَ بِحَمْدِهِ
وَ جَعَلَ مَا امْتَنَّ بِهِ عَلي عِبادِهِ في كِفآءٍ لِتَاْدِيَةِ حَقِّهِ
صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍوآلِهِ
وَلاتَجْعَلْ لِلشَّيْطانِ عَلي عَقْلي سَبيلاً
وَلالِلْباطِلِ علي عَمَلي دَليلاً

و چون صبح روز جمعه طالع شود اين دعا بخواند

اَصْبَحْتُ في ذِمَّةِ اللَّهِ وَ ذِمَّةِ مَلائِكَتِهِ
وَذِمَمِ اَنْبِيآئِهِ وَ رُسُلِهِ عَلَيهِمُ السَّلامُ
وَذِمَّةِ مُحمَّدٍ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ ذِمَمِ الأَوصيآءِ مِنْ آلِ محَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلامُ
آمَنْتُ بِسِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلامُ وَعَلانِيَتِهِمْ وَظاهِرِهِمْ وَباطِنِهِمْ
وَاَشْهَدُاَنَّهُمْ في عِلْمِ اللَّهِ وَطاعَتِهِ
كَمُحَمَّدٍ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ.

و روايت شده كه هر كه در روز جمعه پيش از نماز صبح سه مرتبه بگويد اَسْتَغْفِرُ اللّهَ الَّذي لا اِلهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ گناهانش آمرزيده شود اگر چه بيشتر از كف دريا باشد.
با ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 80 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 81 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 82 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 83 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 84 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 85 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 86 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 87 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 88 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 89 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 90 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 91 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 92 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 93
جستجو دعای قبل دعای بعد 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,933,534,988