خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - نماز فرزند برای پدر و مادر- بصورت تصویری

نماز فرزند برای پدر و مادر

دو ركعت است در ركعت اوّل فاتحه و ده مرتبه :

رَبِّ اغْفِرْلي وَ لِوالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ

و در ركعت دوّم فاتحه و ده مرتبه :

رَبِّ اغْفِرْلي وَ لِوالِدَيَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ

و چون سلام دهد ده مرتبه بگويد:

رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّياني صَغيراً
با ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1577 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1578
جستجو دعای قبل دعای بعد 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,928,580,520