خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - نماز حضرت حجّت علیه السلام در مسجد جمکران- با ترجمه- بصورت تصویری

نماز حضرت حجّت علیه السلام در مسجد جمکران

مسجد جمكران كه در يك فرسخي بلده طيّبه قم مي باشد شيخ مرحوم در نجم ثاقب كيفيّت بناء اين مسجد شريف را به امر امام صاحب الزّمان عليه السلام نقل كرده در حكايت اوّل از باب هفتم آن كتاب و در آن حكايت است كه آن جناب فرمود به حسن مثله جمكراني مردم را بگو تا رغبت كنند بدين موضع و عزيز دارند و چهار ركعت نماز اينجا بگذارند دو ركعت تحيّت مسجد در هر ركعتي يك بار الحمد و هفت بار قُلْ هُوَاللَّهُ اَحَد و تسبيح ركوع و سجود هفت بار بگويند و دو ركعت نماز امام صاحب الزّمان عليه السلام بگذارند بر اين نسق چون فاتحه خواند به اِيّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيّاكَ نَسْتَغينُ رسد صد بار بگويد و بعد از آن فاتحه را تا آخر بخواند و در ركعت دويّم نيز به همين طريق بگذارد و تسبيح در ركوع و سجود هفت بار بگويد و چون نماز تمام كرده شد تهليل بگويد و تسبيح فاطمه زهرا سلام الله عليها و چون از تسبيح فارغ شود سر به سجده نهد و صد بار صلوات بر پيغمبر و آلش صلوات اللَّه عليهم بفرستد و اين نقل از لفظ مبارك امام عليه السلام است كه فَمَنْ صَليّهُما فَكَاَنَّما صَلّي فِي الْبَيْتِ الْعَتيقِ يعني هر كه اين دو ركعت نماز را بگذارد همچنين باشد كه دو ركعت نماز در كعبه گذارده باشد
بدون ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1602 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1603

جستجو دعای قبل دعای بعد 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,076,049,718