خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - تعویذ بجهت درد شَقیقِه- بصورت تصویری

تعویذ بجهت درد شَقیقِه

بگذارد دست بر محلّ درد و سه دفعه بگويد:

يا ظاهِراً مَوْجُوداً وَ يا باطِناً غَيْرَ مَفْقُودٍ اُرْدُدْ عَلي عَبْدِكَ الضَّعيفِ اَيادِيَكَ الْجَميلَةَ عِنْدَهُ وَ اَذْهِبْ عَنْهُ ما بِهِ مِنْ اَذيً اِنَّكَ رَحيمٌ قَديرٌ
با ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1624
جستجو دعای قبل دعای بعد 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,930,292,091