خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - به جهت درد سینه- بصورت تصویری

به جهت درد سینه

بجهت درد سينه وارد شده آيه

وَ اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادّارَاْتُمْ

تا

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

و روايت شده كه استشفا كن به قرآن زيرا كه حق تعالي فرموده فيه شفآءٌ لِما فِي الصُّدُورِ(در آن شفايي است براي
آن بيماريي كه در دل داريد).
با ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1627
جستجو دعای قبل دعای بعد 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,907,772,269