خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - به جهت ورم های بدن- بصورت تصویری

به جهت ورم های بدن

روايت شده كه چون وضو سازي براي نماز فريضه بخوان بر آن پيش از نماز و بعد از آن لَوْ اَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلي جَبَلٍ تا آخر سوره و تدبّر كن در وقت خواندن آن كه انشاءاللّه ورم ساكن خواهد شد
با ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1631
جستجو دعای قبل دعای بعد 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,930,370,043