خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - بیست و چهارم - دعای تاخیر اجل- بصورت تصویری

بیست و چهارم - دعای تاخیر اجل

از حضرت رسول صلي الله عليه و آله منقول است كه هر كه بخواهد اجلش تاخير بيفتد و نصرت پيدا كند بر دشمنان خود و از مردن بد محفوظ بماند پس بگويد سه مرتبه در وقت دخول در شب و سه مرتبه در وقت دخول در صبح :

سُبْحانَ اللَّهِ مِلاَ الميزانِ وَ مُنْتَهيَ الْحِلْمِ وَ مَبْلَغَ الرِّضا وَزِنَةَ الْعَرْشِ
با ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1760
جستجو دعای قبل دعای بعد 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,912,627,300