خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - دعا برای خنازیر- بصورت تصویری

دعا برای خنازیر

پنجم روايت شده كه براي خنازير مكرّر بگوئيد

يا رَؤُفُ يا رَحيمُ يا رَبِّ يا سَيِّدي
با ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 0
جستجو دعای قبل دعای بعد 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,930,398,402