خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - دعای امام کاظم علیه السلام به جهت خلاصی از زندان- بصورت تصویری

دعای امام کاظم علیه السلام به جهت خلاصی از زندان

دوازدهم دعاي حضرت موسي بن جعفر عليهماالسلام بجهت خلاصي از زندان :

يا مُخَلِّصَ الشَّجَرِ مِنْ بَيْنِ رَمْلٍ وَ طينٍ وَ مآءٍ وَ يا مُخَلِّصَ اللَّبَنِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ وَ يا مَخَلِّصَ الْوَلَدِ مِنْ بَيْنِ مَشيمَةٍ وَ رَحِمٍ وَ يا مُخَلِّصَ النّارِ مِنْ بَيْنِ الْحَديدِ وَ الْحَجَرِ وَ يا مُخَلِّصَ الرُّوحِ مِنْ بَيْنَ الْاَحْشآءِ وَالْاَمْعآءِ خَلِّصْني مِنْ يَدَيْ هارُونَ

به جاي اسم هارون اسم آن ظالمي را ببرد كه او را در زندان كرده روايت شده كه چون حضرت در حبس هارون اين دعا را خواند بعد از آنكه شب درآمد وضو تازه كرد و چهار ركعت نماز گذاشت هارون خواب هولناكي ديد بترسيد امر كرد تا آن حضرت را از زندان رها كردند
با ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 0
جستجو دعای قبل دعای بعد 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,930,146,205