خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 25 - فرقان

موضوع : 25 - فرقان
   تعداد 451
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدتلاوت مجلسی سوره مبارکه فرقان آیات 61-66906
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 04:55
زمان : 04:55
کد: 89045
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالفرقان والروم359
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88715
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالفرقان من إحتفال الیوم السبت 14-3-2009348
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88714
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالفرقان القصاصین 4-7-2010369
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88713
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالفرقان إحتفال إذاعة القرآن الکریم 28-12-2009354
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88712
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالفرقان 5349
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88711
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالفرقان 4340
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88710
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالفرقان 2364
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88709
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالفرقان - إحتفال مسجد ناصر القلیوبیة 14-3-2009363
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88708
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالفرقان_ایران271
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88047
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالفرقان من لبنان 2008259
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88046
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالفرقان امسیة مسجد النور بالعباسیة 28-12-2009269
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88045
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالفرقان احتفال الاذاعه بالهجره من مسجد النور بالعباسیه276
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88044
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالفرقان 6223
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88043
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالفرقان 4-7-2010238
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88042
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالفرقان 3231
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88041
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالفرقان 1231
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88040
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالفرقان 57 - 70244
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88039
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد محمود طبلاویالفرقان 45-58373
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87521
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد محمود طبلاویالفرقان 1352
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87519
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد محمود طبلاویالفرقان 58-77254
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87092
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد محمود طبلاویالفرقان 4254
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87091
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد محمود طبلاویالفرقان 2248
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87090
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد صدیق منشاویالفرقان 3413
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86588
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد صدیق منشاویالفرقان 1430
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86586
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,883,304,393