خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 62 - جمعه

موضوع : 62 - جمعه
   تعداد 42
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره جمعه / آیه 10 و 11304
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:32:23
زمان : 00:32:23
کد: 40810
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره جمعه / آیه 9302
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:27:42
زمان : 00:27:42
کد: 40808
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره جمعه / آیه 6 - یهود328
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:25:44
زمان : 00:25:44
کد: 40807
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره جمعه / مشخصات کلی سوره +آیه 1327
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:31:47
زمان : 00:31:47
کد: 40806
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره جمعه / آیه 2334
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:31:10
زمان : 00:31:10
کد: 40805
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جمعه آیات 2 تا 5314
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:54:44
زمان : 00:54:44
کد: 26582
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جمعه آیات 6 تا 8336
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:00:37
زمان : 01:00:37
کد: 26581
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جمعه آیات 9 تا 11312
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:03:12
زمان : 01:03:12
کد: 26580
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جمعه آیات 2 تا 5336
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:54:44
زمان : 00:54:44
کد: 26562
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جمعه آیات 6 تا 8322
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:00:37
زمان : 01:00:37
کد: 26561
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جمعه آیات 9 تا 11342
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:03:12
زمان : 01:03:12
کد: 26560
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم718
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18693
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم511
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18579
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم437
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18465
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم383
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18351
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 سید رمضانقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم322
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18237
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم285
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18123
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم297
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18009
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم296
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17895
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم317
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17781
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم289
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17667
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم295
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17553
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم283
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17439
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم298
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17325
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم356
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17211
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,955,589,232