خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 63 - منافقون

موضوع : 63 - منافقون
   تعداد 59
استاد محمد محمود طبلاویالمنافقون والتغابون321
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالمنافقون و التغابن321
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالمنافقون والتغابن-مسجد مصطفى محمود197
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87137
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالمنافقون 1350
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86659
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالمنافقون التغابن العلق211
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86067
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالمنافقون والتغابن قران فجر221
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85077
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالمنافقون والفجر والقدر ختام 1984200
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82260
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالمنافقون والقصار 31-12-2012228
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80870
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالمنافقون والتغابن سجلت من مسجد الحسین صلاة فجر رائعة213
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79884
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالمنافقون 1-11 والتغابون 1-16219
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمنافقون والطلاق236
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79069
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمنافقون والطلاق (2)214
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77404
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالمنافقون التغابن199
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71884
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالمنافقون التغابن246
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68027
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالمنافقون ابو قرقاص269
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64955
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالمنافقون التغابن218
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64496
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالمنافقون والتغابن والقدر والفاتحة - ختام267
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 58083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالمنافقون والتغابن والشمس والعلق عزاء الشحات261
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 58082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالمنافقون والتغابن والإخلاص والمعوذتین والحمد والبقرة257
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 58081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالمنافقون والتغابن أولیلة252
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 58080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالمنافقون والتغابن207
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57817
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالمنافقون والتغابن والشمس والعلق فی وفاة الشیخ الشحات أنور 13-1-2008204
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57816
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالمنافقون والتغابن والبینة والفاتحة - شبین الکوم207
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57815
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالمنافقون والتغابن من سبرباى212
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره منافقون / آیه 6 - توسل به دعای پیامبر188
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:31:58
زمان : 00:31:58
کد: 40812
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,826,593,143