خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 77 - مرسلات

موضوع : 77 - مرسلات
   تعداد 48
استاد سید متولی عبد العالالمرسلات303
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88778
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالمرسلات وقصار222
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82707
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالمرسلات والإنفطار226
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82706
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالمرسلات آخر السجدة والأحزاب من العنتراوی 30-1-93218
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82705
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالمرسلات والقصات من الحلافی 1983 صدى صوت200
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالمرسلات والإنفطار والقصار208
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالمرسلات202
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمرسلات والانفطار (2)226
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79047
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمرسلات والانفطار233
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77383
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالمرسلات210
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75886
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالمرسلات والنبأ والقارعة المسجد القبلى مسطرد سبرا الخیمة قلیوبیة 22-12-2006217
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75885
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالمرسلات 41-50 - تلاوة خاشعة225
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75884
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالمرسلات والنبأ211
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالمرسلات والنبأ والضحى والشرح والکوثر215
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالمرسلا والنبأ رهیبة208
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالمرسلات 1-23224
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67681
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالمرسلات من الصعید254
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64947
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالمرسلات232
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64488
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالمرسلات232
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60125
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ محمد علی الطاروطیالمرسلات والنبأ 19 رمضان202
تلاوت
اثر : شیخ محمد علی الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم490
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18708
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم291
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18594
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم235
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18480
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم222
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18366
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم194
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18252
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,826,509,140