خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 83 - مطففین

موضوع : 83 - مطففین
   تعداد 81
استاد کریم منصوریتلاوت مجلسی سوره های مبارکه مطففین آیات 22-28 و شمس731
تلاوت
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 05:44
زمان : 05:44
کد: 89029
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالمطففین311
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88110
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالمطففین والانشقاق654
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86657
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالمطففین الطارق الأعلى الغاشیة629
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86656
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالمطففین والانشقاق والبروج356
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86064
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالمطففین والإنشقاق والبروج397
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85076
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالمطففین الإنشقاق البروج - شبرا بلولة398
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85074
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالمطففین 1376
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85073
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالمطففین318
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84265
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالمطففین والإنشقاق والبروج والفاتحة وأول البقرة ختام دیرب السوق روعه302
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83700
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالمطففین الانشقاق دیرب السوق311
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83699
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالمطففین 18-28321
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83698
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالمطففین والإنشقاق309
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82253
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد راغب مصطفی غلوشالمطففین 18-28347
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81588
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمطففین443
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79060
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمطففین (2)389
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79059
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمطففین ورش340
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77395
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 عبد الفتاح الطاروطیالمطففین وقصار السور من میت القرشى رائعه414
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75894
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 عبد الفتاح الطاروطیالمطففین والإنشقاق والعلق - القلیوبیة 26-11-2009427
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75893
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 عبد الفتاح الطاروطیالمطففین والانشقاق335
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75090
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 عبد الفتاح الطاروطیالمطففین فى عمر مکرم312
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75089
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمود شحات انورالمطففین والشمس -الزنکلون 25-6-2012549
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74425
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمود شحات انورالمطففین والفاتحة - 8 دقائق من الروعة327
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73864
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمطففین_-ورش291
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68983
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمطففین274
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68458
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,957,820,097