خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 87 - اعلی

موضوع : 87 - اعلی
   تعداد 71
استاد محمدحسین سبزعلیتلاوت مجلسی سوره مبارکه اعلی آیات 1-19772
تلاوت
اثر : استاد محمدحسین سبزعلی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 04:03
زمان : 04:03
کد: 89026
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالاعلى 3324
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84642
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالاعلى 1327
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84641
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالاعلى 4323
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83267
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالاعلى 2363
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83266
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد دکتر احمد احمد نعینعالاعلى لبنان322
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80263
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد دکتر احمد احمد نعینعالاعلى رمضان 21-9-2007343
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80004
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 عبد الفتاح الطاروطیالاعلى والغاشیة والفجر 19-2-2012340
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75555
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمود شحات انورالاعلى من باکستان466
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74195
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمود شحات انورالاعلى من ایران فى رمضان 2007463
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74194
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمود شحات انورالاعلى 2462
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74193
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمود شحات انورالاعلى وقریش ابو حماد462
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74192
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمود شحات انورالاعلى والشمس ایران332
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73634
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمود شحات انورالاعلى من باکاستان348
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73633
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمود شحات انورالاعلى 1361
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73631
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالاعلى 1334
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 72583
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالاعلى 2344
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71382
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید سعیدالاعلى343
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70941
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى330
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69283
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى الغاشیة (2)342
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69282
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى 4329
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69281
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى 2334
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69280
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد-الاعلى 1368
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69279
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد-الاعلی_والفلق_والناس_والفاتحة344
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68965
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلی والفلق والناس والفاتحة355
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68759
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,960,245,303