خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 89 - فجر

موضوع : 89 - فجر
   تعداد 178
استاد محمد محمود طبلاویالفجر والعلق487
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87518
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالفجر300
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87089
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالفجر و العلق292
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87088
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالفجر 1543
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86584
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالفجر الفاتحة اوائل البقرة303
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85992
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیقران فجر مسجل عام 1996 من مسجد الامام الحسین461
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85314
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیقران فجر اخر مریم من مسجد السیدة زینب 1992450
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85313
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالفجر والقصار337
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84969
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالفجر والبلد زفتی336
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84968
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالفجر کاملة والهمزة- راائعة294
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84967
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیقران فجر سورة الانسان من مسجد الامام الحسین عام 1994271
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83938
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیفجر التوبة281
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83923
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالفجر297
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83594
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالفجر والبلد منزل الحیان 11-10-99297
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83593
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالفجر والبلد جصفا 96319
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83592
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیآخر الفجر وقصار السور ختام میت275
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82940
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالفجر 2371
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82658
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالفجر استدیو368
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82657
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالفجر 3282
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82202
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالفجر 1240
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82201
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد راغب مصطفی غلوشالفجر والبلد301
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81547
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 محمود محمد صابرالفجر الفاتحة294
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80850
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد دکتر احمد احمد نعینعالفجر البلد الضحى293
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80366
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد دکتر احمد احمد نعینعالفجر 1-30303
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80365
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد دکتر احمد احمد نعینعالفجر البلد الزلزلة الکافرون الفلق الناس304
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80107
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,909,182,013