خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 94 - شرح

موضوع : 94 - شرح
   تعداد 41
استاد شحات محمد انورتلاوت مجلسی سوره مبارکه انشراح1468
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 04:46
زمان : 04:46
کد: 89065
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالشرح344
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87054
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالشرح338
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84919
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالشرح والتین والعلق439
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82624
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالشرح307
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82168
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمود علی البناالشرح335
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79665
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 عبد الفتاح الطاروطیالشرح358
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75747
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمود شحات انورالشرح 1347
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73769
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد رفعتالشرح والتین والعلق 1-8405
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67653
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد عبدالعزیزحصانالشرح-حفل المولد النبوى 1984491
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64875
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالشرح الى سورة العادیات یوم 11 9 2006 من مسجد الامام على زین العابدین صلاة فجر332
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62034
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره انشراح287
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:06:17
زمان : 00:06:17
کد: 33843
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم1208
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18725
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم599
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18611
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم486
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18497
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم446
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18383
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 سید رمضانقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم392
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18269
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم356
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18155
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم329
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18041
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم362
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17927
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم391
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17813
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم349
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17699
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم330
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17585
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم317
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17471
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم343
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17357
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,957,815,074