خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 98 - بینه

موضوع : 98 - بینه
   تعداد 50
استاد کریم منصوریتلاوت مجلسی سوره مبارکه بینه آیات 7-8531
تلاوت
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 3:13
زمان : 3:13
کد: 89027
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد محمود طبلاویالبینة340
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87379
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالبینه311
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84772
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالبینة والزلزلة والعادیات والقارعة301
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84771
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالبینة والعادیات والزلزلة وقصار السور ختام الطباخین322
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83396
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 عبد الفتاح الطاروطیالبینة 2298
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75633
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 عبد الفتاح الطاروطیالبینة والزلزلة والعادیات والقارعة والتکاثر- مسجد الشیخ عبد الحلیم محمود310
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74830
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 عبد الفتاح الطاروطیالبینة 1318
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74829
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد مصطفی اسماعیلالبینة القارعة308
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69615
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبینة296
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69404
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبینة والناس (2)303
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69403
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبینة (2)303
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69402
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبینة والناس295
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68879
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبینة (3)294
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68878
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد رفعتالبینة والزلزلة351
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67799
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد رفعتالبینة300
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67635
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد شحات محمد انورالبینة 7-8 وقریش327
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65490
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد عبدالعزیزحصانالبینة و قصار السور - طنطا - 1985575
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65111
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد عبدالعزیزحصانالبینه والقصار292
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64652
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد صدیق منشاویالبینة317
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61450
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره بیّنه273
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:08:36
زمان : 00:08:36
کد: 33845
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره مبارکه بینه قسمت پنجم227
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 07:56
زمان : 07:56
کد: 33581
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم971
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18729
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم462
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18615
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم370
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18501
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,874,204,159