خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 102 - تکاثر

موضوع : 102 - تکاثر
   تعداد 41
استاد محمد اللیثیالتکاثر334
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84789
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالتکاثر - مقطع من الروائع342
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84153
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالتکاثر336
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82093
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد راغب مصطفی غلوشالتکاثر361
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81508
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد رفعتالتکاثر393
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67636
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد شحات محمد انورالتکاثر384
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 66566
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 حجاج رمضان الهنداویالتکاثر465
تلاوت
اثر : حجاج رمضان الهنداوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 63974
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
آیت الله العظمی جعفر سبحانیتفسیر سوره مبارکه تکاثر323
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:27:25
زمان : 00:27:25
کد: 40695
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره تکاثر آیه 1310
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:28:59
زمان : 00:28:59
کد: 34580
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره تکاثر آیات 1 تا 2286
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:29:13
زمان : 00:29:13
کد: 34579
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره تکاثر307
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:06:10
زمان : 00:06:10
کد: 33850
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتقسیر سوره مبارکه تکاثر قسمت اول309
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 07:47
زمان : 07:47
کد: 33589
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتقسیر سوره مبارکه تکاثر قسمت دوم306
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 09:12
زمان : 09:12
کد: 33588
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم1282
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18733
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم640
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18619
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم505
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18505
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم456
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18391
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 سید رمضانقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم398
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18277
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم368
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18163
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم373
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18049
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم371
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17935
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم397
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17821
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم353
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17707
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم335
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17593
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم353
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17479
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,960,028,071