خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 109 - کافرون

موضوع : 109 - کافرون
   تعداد 37
استاد محمد محمود طبلاویالکافرون419
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87540
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالکافرون والنصر308
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85017
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالکافرون312
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83642
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالکافرون تحفه344
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83641
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد راغب مصطفی غلوشالکافرون455
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81871
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد دکتر احمد احمد نعینعالکافرون مصر313
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80377
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد شحات محمد انورالکافرون349
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 66770
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ السعید عبد الصمد الزناتىالکافرون نادره جدا روعه310
تلاوت
اثر : شیخ السعید عبد الصمد الزناتى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57304
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره کافرون260
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:31:27
زمان : 00:31:27
کد: 35205
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره کافرون274
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:05:28
زمان : 00:05:28
کد: 33857
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم1119
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18740
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم518
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18626
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم383
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18512
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم317
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18398
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 سید رمضانقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم332
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18284
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم321
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18170
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم323
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18056
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم345
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17942
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم329
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17828
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم312
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17714
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم318
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17600
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم315
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17486
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم318
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17372
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم353
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17258
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم278
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17144
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,896,199,729