خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 111 - تبت

موضوع : 111 - تبت
   تعداد 29
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره تبت279
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:32:59
زمان : 00:32:59
کد: 35207
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره مسد272
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:06:47
زمان : 00:06:47
کد: 33860
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم1260
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18742
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم583
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18628
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم471
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18514
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم441
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18400
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 سید رمضانقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم382
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18286
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم348
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18172
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم326
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18058
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم352
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17944
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم315
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17830
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم331
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17716
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم315
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17602
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم326
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17488
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم333
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17374
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم367
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17260
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم321
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17146
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم346
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17032
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم343
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16918
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم408
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16804
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم354
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16690
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم348
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16576
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم292
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16462
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم332
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16348
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 أحمد صابرقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم359
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16234
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,929,578,179