خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 114 - ناس

موضوع : 114 - ناس
   تعداد 41
استاد محمد محمود طبلاویالناس357
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالناس373
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81889
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالناس270
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79889
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدNASعبدالباسط314
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69007
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالناس و الفاتحة والبقرة290
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65804
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ محمد علی الطاروطیالناس236
تلاوت
اثر : شیخ محمد علی الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر میرباقریتفسیر سوره ناس 1 - شرایط ایمان در سوره ناس270
سخنرانی ها
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 09:07
زمان : 09:07
کد: 44938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر میرباقریتفسیر سوره ناس 2 - راه های مقابله با شیطان در سوره ناس253
سخنرانی ها
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 09:15
زمان : 09:15
کد: 44937
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر میرباقریتفسیر سوره ناس 3 - الهام قلبی توسط پروردگار246
سخنرانی ها
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 11:37
زمان : 11:37
کد: 44936
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره ناس آیه 1209
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:31:38
زمان : 00:31:38
کد: 35212
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره ناس آیات 1 تا 2206
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:32:32
زمان : 00:32:32
کد: 35211
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیمسئله ی پناهندگی در سوره ناس200
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:31:08
زمان : 00:31:08
کد: 35210
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره ناس197
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:27:55
زمان : 00:27:55
کد: 34584
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره ناس228
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:06:17
زمان : 00:06:17
کد: 33861
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم929
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18745
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم405
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم289
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18517
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم265
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18403
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم250
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18289
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم249
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18175
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم273
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18061
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم271
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17947
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم277
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17833
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم245
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17719
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم230
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,828,024,443