خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : دعای افتتاح

موضوع : دعای افتتاح
   تعداد 46
حاج محمود کریمیدعای افتتاح با نوای حاج محمود کریمی891
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:33:48
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:33:48
کد: 103764
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 دعای افتتاح483
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:18:53
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:18:53
کد: 103762
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 دعای افتتاح470
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:26:50
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:26:50
کد: 103761
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج حاج مرتضی طاهریدعای افتتاح-حاج مرتضی طاهری (تصویری)823
ادعیه
اثر : حاج حاج مرتضی طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:23:05
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:23:05
کد: 103743
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج محمود کریمیدعای افتتاح-محمود کریمی (تصویری)574
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:17:48
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:17:48
کد: 103740
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج محمدرضا طاهریدعای افتتاح-محمدرضا طاهری (تصویری)466
ادعیه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:32:20
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:32:20
کد: 103739
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی | دعای افتتاح 1392/4/28537
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:43:28
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:43:28
کد: 103728
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج مهدی سماواتیمهدی سماواتی- قرائت دعای افتتاح554
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:22:44
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:22:44
کد: 103719
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 دعای افتتاح353
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:28:08
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:28:08
کد: 103556
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج سعید حدادیاندعای افتتاح با نوای حاج سعید حدادیان1003
ادعیه
اثر : حاج سعید حدادیان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:28:16
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:28:16
کد: 103529
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج منصور ارضیدعای افتتاح با نوای حاج منصور ارضی605
ادعیه
اثر : حاج منصور ارضی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:01:23
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 01:01:23
کد: 103528
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج محمدرضا طاهریدعای افتتاح با نوای حاج محمد طاهری455
ادعیه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:49:19
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:49:19
کد: 103527
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 دعای افتتاح با نوای شیخ باقر مقدسی/ کیفیت پایین333
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:14:53
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:14:53
کد: 103526
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج مهدی سماواتیدعای افتتاح با نوای حاج مهدی سماواتی614
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:40:33
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:40:33
کد: 103525
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج منصور ارضیدعای افتتاح808
ادعیه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15262
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج محمدرضا طاهریدعای افتتاح808
ادعیه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15249
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج سعید حدادیاندعای افتتاح902
ادعیه
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15237
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج مهدی سماواتیدعای افتتاح667
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15156
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج رضا بکاییدعای افتتاح833
ادعیه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15137
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج رضا بکاییدعای افتتاح752
ادعیه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15128
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج رضا بکاییدعای افتتاح708
ادعیه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15125
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج رضا بکاییدعای افتتاح726
ادعیه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15121
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج رضا بکاییدعای افتتاح746
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15105
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج منصور ارضیدعای افتتاح _ قسمت دوم427
ادعیه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 14804
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج منصور ارضیدعای افتتاح _ قسمت اول430
ادعیه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 14803
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,896,177,198